Ole seksismin vastaisen taistelun etujoukoissa

Konsultointi- ja koulutusyritys Mannaz neuvoo yrityksiä seksismin ja loukkaavan käytöksen käsittelyssä, ja #Metoo-liikkeen toisen aallon myötä puhelin soi nykyään usein. Yritykset ovat ymmärtäneet, että on ryhdyttävä toimeen. 

Johtajien on oltava tilanteen tasalla 

Mannazissa on työskennelty muutosjohtamisen ja kulttuurin muutoksen parissa jo vuosia, eikä Marianne Egelund Siigillä ole epäilystäkään siitä, mistä muutoksen pitäisi alkaa: 

“Johtoryhmällä on valtava vastuu tarvittavien muutosten käynnistämisestä. Heidän on näytettävä tietä. Jotta voidaan luoda hyvä työympäristö, jossa ei esiinny väärinkäytöksiä, on puututtava selkeästi sopimattomaan käytökseen ja luotava samalla yhteinen käsitys tavoitteista.” 

“Tie turvallisen ja osallistavan työpaikan varmistamiseen ei eroa muusta strategisesta organisaatiotyöskentelystä. On tiedettävä, minne haluaa mennä ja miksi. On tunnettava lähtökohdat ja asettava panokset tärkeysjärjestykseen. Tässä yhteydessä on ymmärrettävä, miksi turvallinen ja osallistava työympäristö on olennaisen tärkeä hyvinvoinnin ja hyvän suorituskyvyn luomiseksi ja mitä kustannuksia toimimatta jättäminen aiheuttaa.” 

On tärkeää, että johtajat keskittyvät luomaan työympäristön, jossa vallitsee suuri luottamus ja psykologinen turvallisuus, jotta työntekijät tuntevat voivansa puhua loukkaavasta käytöksestä turvallisesti, sanoo Marianne Egelund Siig. 

Valokuva: Mannaz 

Koronavirus on tehnyt aiheesta hyvin ajankohtaisen 

Miten esihenkilö voi murtaa kulttuurin, joka sallii esimerkiksi loukkaavan käytöksen ja kiusaamisen? 

“Ensinnäkin on tärkeää kuunnella ja tiedostaa, että työympäristössä väärinkäytöksiin voi törmätä monessa paikassa, niin yrityksen sisällä kuin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden parissa. Sekä verkossa että sen ulkopuolella. Koronavirus on lisäksi näyttänyt, miten tärkeää on, että toimet kohdistetaan myös muuttuvaan hybridi- ja digitaaliseen työelämään. Kaikki tämä voi tehdä väärinkäytösten havaitsemisesta ja niihin puuttumisesta erittäin vaikeaa esihenkilön kannalta”, Marianne Egelund Siig kertoo. 

“Uutta #MeToon toisessa aallossa on se, että ihmiset kuuntelevat enemmän. Ennen loukatut saatettiin jättää huomiotta ja heitä saatettiin jopa häpäistä. Nyt kuitenkin kuuntelemme ja tunnustamme, että loukkaava käytös ei johdu vain yksittäisten ihmisten huonosta käytöksestä vaan se voi olla osa kulttuuria.” 

Viisi askelta seksismin ja loukkaavan käytöksen vähentämiseksi 

Marianne Egelund Siig suosittelee näitä viittä askelta seksismin ja loukkaavan käytöksen ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi. 

1. Strategian kehittäminen: Herätä ihmiset ymmärtämään, miksi turvallinen ja osallistava työympäristö on olennaisen tärkeä hyvinvoinnin ja hyvän suorituskyvyn luomiseksi organisaatiossa. Mikä on hinta, jos aiheeseen ei panosteta? Kuvaile tavoitteesi, haluamasi työympäristö ja -kulttuuri sekä tavoitteet, jotka haluat saavuttaa. 

2. Suunnittelu- ja kartoitusvaihe: Tunne lähtökohtasi. Tee anonyymi kyselytutkimus, jossa kysytään työntekijöiltä heidän kokemuksistaan seksuaalisesta häirinnästä, syrjinnästä, väkivallasta ja kiusaamisesta. Hanki yleiskatsaus ja tarkat tiedot esimerkiksi sukupuoli-, ikäryhmä- ja kansallisuusjakaumasta, jotta voisit oppia, kuinka osallistava ja monimuotoinen kulttuurisi on. Tarkista henkilöstöprosessit ja voimassa olevan lainsäädännön tuntemus. 

3. Co-creation: Varmista, että kulttuurin kehittämistä ajavat avainjohtajat ja -henkilöstö ovat mukana luomassa uusia toimintatapoja, käyttäytymissääntöjä, yhteistyökäytäntöjä tai pelisääntöjä. 

4. Toteutus: Tiedota selkeästi menettelytavoista, rooleista ja käytännöistä, joilla tuetaan väärinkäytösten ehkäisyä ja hallintaa. Ota koko organisaatio mukaan ja järjestä koulutustilaisuuksia johtajille, henkilöstöhallinnolle ja työntekijöille, joilla on luottamustehtäviä. Näin he tuntevat paremmin omat vastuunsa ja roolinsa. 

5. Arviointi- ja seurantavaihe: Seksismin ja loukkaavan käytöksen torjumiseen on keskityttävä pitkäjänteisesti. Varmista, että seuraat edistymistä ja tuloksia. Toista kysely kerran vuodessa ja käytä mittaustuloksia juhlistaaksesi edistymistä ja kohdentaaksesi jatkoponnisteluja. 

Vieritä ylös