Kun ilmoittaja on puhunut, mitä sitten tapahtuu?
Fraud React voi auttaa

Kun ilmoittaja on puhunut, mitä sitten tapahtuu?
Fraud React voi auttaa

Voimme neuvoa sinua ja käsitellä työntekijöiden tekemät ilmoitukset. Työntekijöilläsi on oikeus siihen, että ilmoitukset käsitellään täysin luottamuksellisesti ja niihin suhtaudutaan erittäin vakavasti. Siksi suosittelemme, että käytät ulkopuolista neuvonantajaa, joka vastaanottaa kaikki ilmoitukset. Me olemme alan asiantuntijoita.

Monien yritysten on nyt otettava käyttöön ilmoituskanava. Kyse ei ole vain tilaamastasi ohjelmistosta vaan toimintakulttuuriin vaikuttavasta asiasta, josta on tehtävä osa työelämän arkea.

Monet eivät varaudu siihen, mitä tapahtuu, kun kanava otetaan käyttöön ja ilmoitus saapuu. Kuka siis tekee mitä, milloin ja suhteessa kehen?

Oikeudellisesti on täysin sallittua, että ilmoituksien vastaanottaja on henkilöstöpäällikkö tai joku muu johtotasolla, mutta tällainen ratkaisu ei ole aina sopiva.

Jos työntekijöiden halutaan luottavan kanavaan täysin, ei riitä, että ilmoitukset vastaanottaa joku organisaation sisällä, sillä vastaanottaja voi itse olla suoraan tai epäsuorasti osallisena ilmoitetussa asiassa.

Siksi suosittelemme, että järjestelmä perustetaan siten, että ilmoitukset ottaa vastaan riippumaton taho.

Asiantuntijoillamme on pätevyys, jota vaaditaan ilmoitusten käsittelyyn. Voimme tehdä välittömän oikeudellisen arvioinnin ja päättää, kenelle ilmoitus saatetaan tiedoksi (esimerkiksi hallituksen puheenjohtajalle).

Apu on lähellä

Tarjoamme ratkaisun, jossa olemme aina valmiita antamaan yrityksellesi neuvoja. Asiantuntijatiimimme kuuluu juristeja, tilintarkastajia, viestintäneuvojia ja poliisitutkijoita, jotka voivat antaa neuvoja. Tutkimme ensin tapauksen ja hankimme yleiskuvan siitä, mitkä ovat seuraavat vaiheet ja missä määrin viranomaisten tulee osallistua asian käsittelyyn. Lisäksi autamme mielellämme konsulttipohjaisesti tarvittavissa selvitystöissä.

Meillä on vankka asiantuntemus

Olemme antaneet vuodesta 2016 lähtien ilmoitusten käsittelyyn liittyvää neuvontaa. Usein kyse on ollut tapauksista, joissa on ollut mukana johtotason henkilöstöä.

Meillä on siis kokemusta whistleblower-tapausten käsittelystä. 

Vieritä ylös