Jos tarvitsette muutakin kuin valvontaa ja seulontaa,

palvelutarjontamme on laaja.​

Seulonnan ja suositusten antamisen lisäksi voimme tehdä perusteellisia selvityksiä, tutkimuksia ja kirjanpitotietojen analyyseja. Meillä on myös IT-alan ja kriisiviestinnän asiantuntijoita, jotka ovat valmiita auttamaan.

Kun savu on hälvennyt ja asia ratkaistu, on usein tehtävä töitä luottamuksen palauttamiseksi organisaatiossa. Kumppanimme Mannazin asiantuntijat työskentelevät mm. monimuotoisuuden, osallisuuden sekä johtamisen ja organisaation kehittämisen parissa.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Kumppanimme ovat valmiina auttamaan kriisin käsittelyssä.

Jakob Dedenroth Bernhoft​, OTK
Talousrikollisuuden asiantuntija

Sertifioitu tietosuojavastaava (DPO, GDPR) ja projektipäällikkö (IPMA). Toiminut toimistopäällikkönä Finansrådetissa (nykyisin Finans Danmark), päällikkönä ja liiketoiminnan kehittäjänä Deloittessa sekä lakiasiainpäällikkönä KPMG:ssä ja FSR – danske revisorer:ssa. Riippumaton konsultti vuodesta 2016 ja Whistleblower Partnersn perustaja. Toimii usein mediassa asiantuntijana.

Hans Fogtdal, asianajaja (H)
Entinen apulaisvaltionsyyttäjä, SØIK

Hans on käsitellyt yli 20 vuoden ajan laajasti tapauksia, joilla on yhtymäkohtia sekä rikosoikeuteen että kauppaoikeuteen. Vankka kokemus rikosoikeudellisesti merkittävistä alueista, mukaan lukien ennaltaehkäisevästä juridisesta työstä, vaatimustenmukaisuudesta, kriisinhallinnasta sekä toiminnasta puolustusasianajajana rikosasioissa.

Marianne Egelund Siig
Monimuotoisuuden ja osallisuuden asiantuntija ja Mannazin toimitusjohtaja

Marianne on tunnustettu strateginen johtaja, joka on omistautunut luomaan lisäarvoa ja tavoitteita ihmisille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle. ​Hän on toiminut muun muassa Nordean henkilöstöpäällikkönä ja Diversity & Inclusion -yksikön johtajana. Marianne osallistuu pro bono -periaatteella useisiin sukupuolten tasa-arvoon, monimuotoisuuteen ja osallisuuteen liittyviin neuvottelukuntiin ja aloitteisiin sekä Tanskassa että kansainvälisesti.

Christina Lundsgaard Ottsen
Osallistavan johtamisen ja kognitiivisten vinoutumien asiantuntija, psykologi ja senior konsultti Mannazissa

Christina on kognitiivinen psykologi, jolla on tohtorintutkinto kulttuurien välisen monimuotoisuuden alalta. Hän on työskennellyt vuodesta 2008 lähtien strategisesti monimuotoisuuden ja osallistavan johdon parissa​päätöksentekoprosessien laadun parantamiseksi sekä kestävän kehityksen vahvistamiseksi. Lisäksi hän opettaa johtamista Copenhagen Business Schoolissa. Christina on kirjoittanut tanskankielisen oppaan ennakkoluulot huomioivasta johtamisesta, moninaisuuden huomioimisesta ja parempien päätösten tekemisestä.

Line Thatt Jensen
Auktorisoitu psykologian kandidaatti ja senior konsultti Mannazissa
Line on kokenut työpsykologi, jolla on monen vuoden kokemus johtamisen ja organisaation kehittämisestä, ammatti- ja henkilöstöjohtamisesta sekä projektijohtamisesta. Hän on urallaan keskittynyt kahteen pääasiaan; strategis-poliittiseen työhön ja organisaation/johtamisen kehittämiseen. Hän keskittyy strategian, tavoitteiden ja toiminnan johdonmukaisuuden varmistamiseen kehittämällä organisaation johtajia ja työntekijöitä.
Joakim Eriksson
Henkilökohtaisen kehityksen ja muutosprosessien asiantuntija ja senior konsultti Mannazissa
Joakim auttaa organisaatioita parantamaan monimuotoisuutta ja osallisuutta. Hän auttaa johtajia ja ryhmiä tiedostamaan paremmin oman puolueellisuuden, parantamaan psykologista turvallisuutta ja toteuttamaan käyttäytymisen muutoksia. Hän keskittyy erityisesti johtajien kykyyn työskennellä henkilökohtaisen kehityksen parissa, sillä se on usein olennaista organisaatiomuutoksessa. Joakim puhuu myös ruotsia.
Joakim Eriksson
Henkilökohtaisen kehityksen ja muutosprosessien asiantuntija ja senior konsultti Mannazissa
Joakim auttaa organisaatioita parantamaan monimuotoisuutta ja osallisuutta. Hän auttaa johtajia ja ryhmiä tiedostamaan paremmin oman puolueellisuuden, parantamaan psykologista turvallisuutta ja toteuttamaan käyttäytymisen muutoksia. Hän keskittyy erityisesti johtajien kykyyn työskennellä henkilökohtaisen kehityksen parissa, sillä se on usein olennaista organisaatiomuutoksessa. Joakim puhuu myös ruotsia.
Marianne Egelund Siig
Monimuotoisuuden ja osallisuuden asiantuntija ja Mannazin toimitusjohtaja
Strateginen neuvonantaja monimuotoisuuden ja osallisuuden sekä johtamisen ja organisaation kehittämisessä. ​Marianne on tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallisuuden asiantuntija. Hän on toiminut muun muassa Nordean henkilöstöpäällikkönä ja Diversity & Inclusion -yksikön johtajana.
Stuart Schofield
Auktorisoitu työpsykologi, Client Director ja konsultti Mannazissa
Stuartilla on 25 vuoden kokemus johtajuuden kehittämisestä joissakin maailman suurimmista kansainvälisistä organisaatioista. Hän on valmentanut ja kehittänyt johtajia useista eri kulttuureista ja on erityisen kiinnostunut siitä, kuinka kulttuureja voidaan muuttaa ja miten luodaan ja ylläpidetään luottamusta, psykologista turvallisuutta ja yhteistyötä monimuotoisissa tiimeissä. Stuart puhuu englantia.
CEO Christian Pejtersen
Tutkinnan asiantuntija, Your Company

Your Companylla on laaja kokemus tutkinnasta sekä tietokoneiden ja matkapuhelimien tutkimisesta poliisin käyttämillä työkaluilla, tarkkailusta, digitaalisten ja fyysisten asiakirjojen tutkinnasta, ääni- ja puhetutkimuksesta ja piiloasennuksista.

Karina Lind Bertelsen
Advodanin GDPR:n ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntija

Karina on Advodanin lakimies ja kumppani, joka on erikoistunut GDPR:ään ja sen noudattamiseen, mukaan lukien ilmiantajien lainsäädäntö. Karina on sertifioitu tietosuojaneuvoja / DPO (CIPP / E ja CIPM) ja antaa neuvoja ilmiantajalainsäädännön luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen ja GDPR:n henkilötietojen pääsyä koskevien sääntöjen risteyksessä.

Vieritä ylös