Mitä whistleblower-ilmoitukselle tehdään?

Voit antaa viestien valvomisen ja seulomisen meidän tehtäväksemme.

On hyvä antaa jonkun yrityksen ulkopuolisen vastaanottaa ja seuloa viestit.

Ei ole järkevää, että johto tutkii tapauksia, joihin se saattaa itse liittyä.

Valvonta ja seulonta

Whistleblower-ilmoittaja

Työntekijä, jolla on arvokasta tietoa

Artboard-6

Ilmoitus

Lähetetään nimettömänä ja salattuna

Screening Service

Valvoo, seuloo ja antaa suosituksia tapauksen käsittelyyn

Neuvomme, miten yrityksen tulisi käsitellä tapausta

Hoidamme whistleblower-tapaukset​​

Vältä monimutkaisista säännöistä huolehtiminen, työntekijöiden aikaa vievä koulutus ja erityiset hallinnolliset järjestelyt, joihin kuluu tarpeettomasti sisäisiä resursseja.

Anna asia meidän käsiimme.

Whistleblower-ilmoituksen vastaanottaa koulutettu ja ammattitaitoinen tiimi, jolla on alan erityisosaamista.​

secure

Rehellisyyden ja luottamuksen varmistaminen​​

Ilmoitukset käsitellään rehellisesti, luottamuksellisesti ja täysin riippumattomasti ilman eturistiriitojen riskiä.

Neuvomme, mikä on seuraava askel eteenpäin​

Annamme neuvoja jatkoa varten. Asiasta saattaa olla tarpeen ilmoittaa poliisille, tai mukaan on otettava asianajajia. Muissa tapauksissa saatetaan tarvita tilintarkastajaa, kriisiasiantuntijaa tai tutkijoiden panosta. Autamme kokoamaan sopivan tiimin.

Artboard-6

Nimetön viestintä ilmoittajan kanssa

Useimmissa tapauksissa on hyvä ottaa yhteyttä ilmoittajaan nimettömänä. Whistleblower Partnersilla on toiminto, jossa voit viestiä ilmoittajan kanssa siten, että hänen henkilöllisyytensä ei paljastu.

Meillä on vankka asiantuntemus

Olemme antaneet ilmoitusten käsittelyyn liittyvää neuvontaa vuodesta 2016 lähtien. Usein kyse on ollut tapauksista, joissa on ollut mukana johtotason henkilöstöä. Meillä on siis kokemusta whistleblower-tapausten käsittelystä.

Tarjoamme 24/7-ratkaisun,

jossa valvomme ilmoituskanavaanneja seulomme mahdolliset ilmoitukset

Ilmoitus

1. Ilmoitus vastaanotetaan ilmoituskanavan kautta

Ilmoitus

Tosiasioiden selvittäminen

2. Mistä on kyse?

Tosiasioiden selvittäminen

Juridinen yleiskatsaus

3. Välittömät juridiset kysymyksenasettelut

Juridinen yleiskatsaus

Suositukset

4. Alustava tapausraportti, jossa annetaan suosituksia seuraavista vaiheista

Suositukset

Voiko riippumattoman tutkinnan suorittaa itse?

Mielestämme ei voi. Asiantuntijoiden tekemälle riippumattomalle tutkinnalle on tarvetta.

Ilmoitus voi koskea johdon jäsentä. Siinä tapauksessa ei ole järkevää, että ilmoitus päätyy johtoryhmän käsiteltäväksi. Juridiselta kannalta on mahdollista, että ilmoituksien vastaanottaja on henkilöstöpäällikkö tai joku muu johtotasolla, mutta tällainen ratkaisu ei ole aina sopiva.

Entä jos ilmoitus koskee talousrikollisuutta tai seksuaalista häirintää? Onko yrityksellä pätevyyttä käsitellä tällaisia ​​tapauksia?

Voimme neuvoa yritystä ja käsitellä whistleblower-ilmoituksia. Ilmoittajilla on oikeus siihen, että ilmoitukset käsitellään täysin luottamuksellisesti ja niihin suhtaudutaan erittäin vakavasti.

​Jos työntekijöiden halutaan luottavan kanavaan täysin, ei riitä, että ilmoitukset vastaanottaa joku organisaation sisällä, sillä vastaanottaja voi itse olla suoraan tai välillisesti osallisena ilmoitetussa asiassa.

Käyttämillämme asiantuntijoilla on ilmoitusten käsittelyyn tarvittava pätevyys. Voimme tehdä välittömän juridisen arvioinnin ja päättää, kenelle ilmoitus saatetaan tiedoksi (esimerkiksi hallituksen puheenjohtajalle), sekä koota asian käsittelyyn sopivan tiimin.

Vieritä ylös