Er heeft een klokkenluider van zich laten horen - wat nu?
Fraude React kan helpen

Er heeft een klokkenluider van zich laten horen – wat nu?
Fraude React kan helpen

Wij kunnen u adviseren en klokkenluidersmeldingen van medewerkers behandelen. Uw medewerkers eisen 100% discretie en willen erop kunnen vertrouwen dat meldingen uiterst serieus worden genomen. Daarom raden wij u aan om een externe adviseur, die eventuele meldingen in ontvangst neemt, in te schakelen. En op dat gebied zijn wij experts.

Veel bedrijven worden nu geconfronteerd met het feit dat ze een klokkenluidersregeling moeten invoeren. Dat is niet zomaar een stukje software waarop u zich abonneert, het is iets dat de bedrijfscultuur beïnvloedt en in het bedrijf moet worden verankerd.

Weinigen besteden aandacht aan wat er moet gebeuren als het systeem eenmaal is ingevoerd en er een melding van een klokkenluider binnenkomt. Wie doet wat, wanneer en in relatie tot wie?

Wettelijk gezien is er niets mis mee als de HR-manager of iemand anders op managementniveau meldingen van een klokkenluider ontvangt, maar het is niet gepast.

Als medewerkers zich veilig moeten voelen, is het geen optie dat meldingen worden ontvangen door iemand binnen de organisatie die direct of indirect bij de zaak betrokken kan zijn.

Wij raden dan ook ten zeerste aan om het systeem zo op te zetten dat ze door een onafhankelijke instantie worden ontvangen.

Wij hebben specialisten in dienst met expertise op het gebied van de behandeling van klokkenluidersmeldingen. Wij kunnen direct een juridische beoordeling maken en beslissen wie het meest geschikt is om de zaak verder te behandelen (bv. de voorzitter van de raad van bestuur)

Hulp is nabij

Wij kunnen een oplossing bieden waarbij wij altijd klaar staan om uw bedrijf van advies te dienen. Wij hebben advocaten, accountants, communicatieadviseurs en politierechercheurs die kunnen helpen met advies. Eerst onderzoeken we de zaak en creëren een overzicht van wat de volgende stappen dienen te zijn en in hoeverre de autoriteiten erbij moeten worden betrokken. Bovendien staan wij u op consultancybasis graag bij met elke "clean-up" die nodig is.

Wij zijn experts

Sinds 2016 hebben wij geadviseerd in zaken waarin klokkenluiders een melding hebben gedaan. Vaak ging het om gevallen waarbij personeelsleden op leidinggevend niveau betrokken waren.

Wij hebben daarom ervaring in het behandelen van “klokkenluiderszaken” 

Scroll naar top