Hoe gaat u met een bericht van een klokkenluider om?

U kunt ons berichten laten controleren en screenen

Het is altijd een goed idee om de berichten te laten ontvangen en screenen door iemand van buiten het bedrijf.

Het is zinloos om zaken waarbij het management mogelijk betrokken kan zijn, te laten onderzoeken door het management zelf.

Monitoring en screening

De klokkenluider

Een medewerker met waardevolle kennis

Artboard-6

Bericht

Wordt anoniem en versleuteld verzonden

Screening Service

Monitort, screent en doet aanbevelingen voor het verdere verloop van de zaak

Wij adviseren het bedrijf hoe zij de zaak moeten behandelen

Laat ons uw klokkenluiderszaken managen​​

Maak u geen zorgen over ingewikkelde regels, tijdrovende opleiding van medewerkers en het opzetten van bijzondere administratieve regelingen met onnodig gebruik van interne middelen.

Met het juiste team. ​

De melding van de klokkenluider wordt ontvangen door geschoolde en professionele medewerkers met bijzondere kennis op dit gebied.​

secure

Integer en betrouwbaar​​

De meldingen worden behandeld met integriteit, vertrouwelijkheid en volledige onafhankelijkheid zonder enig risico van belangenverstrengeling.

Wij adviseren u over de volgende stap voorwaarts​

We geven advies over de te volgen weg. Misschien moet er contact met de politie worden opgenomen of moeten er advocaten worden ingeschakeld. In andere gevallen zijn het wellicht accountants, crisisdeskundigen of rechercheurs die het beste kunnen helpen. Wij kunnen helpen door een geschikt team samen te stellen.

Artboard-6

Anoniem communiceren met de klokkenluider

In de meeste gevallen is het een goed idee om anoniem contact op te nemen met de klokkenluider. Whistleblower Partners heeft een functie waarmee u met de klokkenluider kunt communiceren zonder dat de identiteit van deze persoon wordt onthuld.

Wij zijn experts

Sinds 2016 adviseren wij al in zaken waarin klokkenluiders een melding hebben gedaan. Vaak ging het om gevallen waarbij personeelsleden op leidinggevend niveau betrokken waren. Wij hebben dan ook ervaring met het behandelen van “klokkenluiderszaken”.

Wij bieden een 24/7 oplossing

waarbij we toezicht houden op uw klokkenluidersregeling ​en de meldingen die mogelijke klokkenluiders insturen, screenen

Rapportage

1. Er komt een melding in het klokkenluiderssysteem binnen

Rapportage

Feitenonderzoek

2. Waar gaat de zaak over?

Feitenonderzoek

Juridisch overzicht

3. Directe juridische problemen ​

Juridisch overzicht

Aanbevelingen

4. Rapport met een voorlopige beoordeling van de zaak met aanbevelingen voor de te nemen maatregelen

Aanbevelingen

Is het mogelijk om een onafhankelijk onderzoek naar jezelf te doen?

Ons antwoord is Nee! U hebt een onafhankelijk onderzoek nodig, uitgevoerd door experts

Een melding van een klokkenluider kan betrekking hebben op een directielid. Heeft het dan zin als de melding in het managementteam zou belanden? Wettelijk gezien is het voor de HR-manager of iemand anders op managementniveau mogelijk om meldingen van een klokkenluider te ontvangen, maar het is niet gepast.

Wat als de melding gaat over financiële criminaliteit of seksuele intimidatie? Heeft het bedrijf de juiste competentie in huis om dergelijke gevallen te behandelen?

Wij kunnen het bedrijf adviseren en klokkenluidersmeldingen afhandelen. De persoon die rapporteert, heeft recht op 100% discretie en moet erop kunnen vertrouwen dat meldingen werkelijk serieus worden genomen.

Als u wilt dat medewerkers op de regeling vertrouwen, is het geen optie dat meldingen worden ontvangen door iemand binnen de organisatie die direct of indirect bij de zaak betrokken kan zijn.

Wij werken met specialisten met expertise op het gebied van de behandeling van klokkenluidersmeldingen. Wij kunnen direct een juridische beoordeling maken en beslissen wie het meest geschikt is om de zaak verder te behandelen (bv. de voorzitter van de raad van bestuur) en we kunnen het juiste team samenstellen.

Scroll naar top