Lagen om visselblåsare ger arbete åt revisorer och advokater

Snart måste alla privata och kommunala företag och organisationer med fler än 50 anställda ha ett visselblåsarsystem. Senast den 17 december 2022 kommer ett stort antal svenska arbetsgivare att ha infört ett internt visselblåsarsystem som säkerställer att anställda kan rapportera överträdelser eller ge kritik utan rädsla för repressalier. Den nya lagstiftningen kommer att ge anställda större trygghet i form av större anonymitet och korrekt hantering av anmälningar. Samtidigt hjälper systemen för visselblåsare företagen att skydda sitt rykte och sina värderingar och ger konkreta mått på att både företaget och medarbetarna följer lagstiftningen och interna riktlinjer.

NYHET! Karnov Group lanserar den 1 september visselblåsarlösningen Karnov Whistleblower

Den nya produkten lanseras i samarbete med WhistleSoft och är en lösning för både företag och deras rådgivare. Det är en sak att ha skaffat ett system och en annan att se till att det har rätt upplägg och att inkommande ärenden hanteras på ett korrekt sätt med erforderlig sekretess. Därför vänder sig många till sina vanliga fasta rådgivare för att få råd och vägledning. Karnov Whistleblower fokuserar på detta samarbete som är viktigt för både företaget och rådgivaren. Lösningen ger rådgivaren ett system där alla kundärenden hanteras konfidentiellt och säkert. Samtidigt är Karnov Whistleblower en molnlösning som är lätt att implementera och hantera för företaget. Karnov vill stödja rådgivarna på bästa möjliga sätt. Därför kommer den nya visselblåsarprodukten att erbjudas kostnadsfritt under resten av året så att den kan användas av advokater och revisorer – som därmed kan bistå med den bästa rådgivningen när lagen träder i kraft.

Karnovs vd Niels Munk Hansen är glad över att kunna ge produkten en bred spridning på marknaden. Niels Munk Hansen berättar:

Vi på Karnov har levererat högkvalitativa lösningar i över 150 år. Säkerhet och anonymitet är A och O för oss i ett samarbete som detta, där vi sätter vårt namn på en produkt. Karnov Whistleblower är grundligt testad och uppfyller till fullo både lagstiftning och våra egna strikta kvalitetskrav. Karnov Whistleblower är ett samarbete mellan företaget WhistleSoft och Karnov Group. WhistleSoft har utvecklat lösningen, som efter en testperiod på Karnov nu introduceras för – till en början – advokater och revisorer: “Vår underleverantör WhistleSoft har lyckats skapa en lösning som klarar de höga krav som både vi och våra kunder ställer. Samtidigt är det en lösning som är lätt att implementera. Lösningen är idealisk för små och medelstora företag som vill ha en säker, effektiv och hanterbar lösning”, säger Niels Munk Hansen.

Verkställande direktör Jakob Dedenroth Bernhoft från WhistleSoft säger så här:

”Vi är mycket stolta över att Karnov Group har ingått detta samarbete med oss. Detta är i sig en kvalitetsstämpel på vår produkt, och vi ser fram emot att hjälpa Karnovs kunder att komma igång med lösningen. För oss är det viktigt att rådgivarna ser de fördelar som Karnov Whistleblower erbjuder dem, eftersom vi har fokuserat särskilt på att stärka det samarbete mellan företag och rådgivare som ett visselblåsarsystem kräver.”

Karnov
Scroll to Top