Juridiskt:
Whistleblower Partners System och Screening Service

ISO 27001-certifiering

Vår ISO 27001-certifiering är våra kunders garanti att vi har ett styrsystem för informationssäkerhet (ISMS) i världsklass och att vi följer den högsta standarden för informationssäkerhet.

ISAE 3000 GDPR

Vår ISAE 3000 GDPR-deklaration är baserad på den internationella standarden för revision av skydd för icke-finansiell information och dokumenterar vår efterlevnad av GDPR-reglerna.

Scroll to Top