Här hittar du svar på dina frågor

Nästan vem som helst som har misstankar/vetskap om att bedrägerier eller oegentligheter av ett eller annat slag har begåtts kan vara en visselblåsare. Du behöver inte ha bevittnat bedrägeriet eller ha bevis för att det har ägt rum. Vanligtvis är en visselblåsare anställd i företaget eller på myndigheten, men det är inget krav.

Ett visselblåsarsystem gör det möjligt för en anställd att varna om något som kanske inte är förenligt med lagen, organisationens värderingar eller uppförandekod, och som allvarligt kan påverka organisationens verksamhet och rykte. Ett visselblåsarsystem kompletterar de vanliga kommunikationskanalerna.

Visselblåsardirektivet kräver som ett minimum att alla företag med fler än 49 anställda ska ha ett system på plats. Företag med fler än 249 anställda måste ha infört ett visselblåsarsystem senast den 17 juli 2022. Mindre företag kan vänta till den 17 december 2023.

Reglerna gäller även för kommuner, men direktivet tillåter undantag för kommuner med färre än 10 000 invånare.

Alla typer av information, t.ex. namn på en person, arbetstitel, uppgifter, information om regler som har överträtts.

För att möjliggöra en grundlig utredning bör du bifoga en detaljerad beskrivning, inklusive vad som hände och när och var det hände. Du behöver inte ha bevis för dina misstankar, men en anmälan måste alltid göras i god tro. Du kan ladda upp textfiler och bilder till din rapport. Vårt system tar bort metadata för att garantera din anonymitet.

Ja, i princip, men visselblåsardirektivet omfattar inte triviala saker som att en anställd bryter mot företagets rökförbud eller använder företagets skrivare för privata ändamål.

Din anmälan tas emot av en person inom eller utanför det företag/den offentliga myndighet där du arbetar och som är särskilt utsedd för detta ändamål. Du har rätt att få en bekräftelse på att anmälan har mottagits inom sju dagar, och efter tre månader har du rätt att få en redogörelse om hur din anmälan har behandlats.

Ja, när du använder vårt system krypteras en anmälan så att endast den person som företaget har utsett att ta emot sådana anmälningar kan läsa den.

Ja, och det är inte bara något som vi påstår – vi har ett ISAE 3000-revisorsutlåtande när det gäller vår GDPR-efterlevnad och vi är ISO 27001-certifierade. Vi har regelbundna penetrationstester – ”hackertester” – och vi har DPO-kompetens internt.

Nej, vi lagrar våra uppgifter i Irland och i Tyskland

Ja. Arbetsplatsen ska tillhandahålla information om förfarandena för rapportering på en synlig plats som är tillgänglig för de personer som omfattas av arbetsplatsens visselblåsarsystem. En synlig plats kan till exempel vara arbetsplatsens webbplats. Om visselblåsarsystemet endast är tillgängligt för anställda på arbetsplatsen kan intranätet också vara en lämplig plats.

Företaget måste bland annat informera de anställda om vilka överträdelser som kan anmälas, hur anmälningar behandlas och registreras, hur de kan använda sig av visselblåsarsystemet och vem som kan anmäla i visselblåsarsystemet.

Arbetsplatsen ska spara skriftlig dokumentation om inrättandet av och förfarandena för visselblåsarsystemet. Detta innebär bland annat att arbetsplatsen måste kunna visa att en visselblåsarenhet har utsetts, att ett system har inrättats där rapporter kan göras och att systemet har utformats i enlighet med lagkraven.

Anställda som är knutna till ett företags visselblåsarenhet har en särskild tystnadsplikt när det gäller informationen i anmälningarna. Tystnadsplikten ska endast gälla den information som finns i anmälan. Om en registrering leder till att ett ärende inleds, omfattas övriga uppgifter som samlats in under ärendets gång inte av tystnadsplikt.

Behöver du ett visselblåsarsystem?

Har du frågor om hur systemet fungerar? Eller vill du ha ett kostnadsfritt samtal om hur du kan införa Nordic Whistle i ditt företag? Vi är redo att svara på alla dina frågor och diskutera dina alternativ och behov utan förpliktelser. Kontakta oss via formuläret här, skicka oss ett e-postmeddelande eller ring oss. 
Du kan också läsa mycket mer om priser, vanliga frågor eller mer om hur Nordic Whistle fungerar. 

info@nordicwhistle.com

+46 8400 71 060

Vi har öppet måndag–fredag 09.00–16.00

Scroll to Top