När visselblåsaren har sagt ifrån – vad händer sedan?
Fraud React kan hjälpa till

När visselblåsaren har sagt ifrån – vad händer sedan?
Fraud React kan hjälpa till

Vi kan ge dig råd och hantera visselblåsaranmälningar från medarbetare. Dina medarbetare har rätt till 100 % diskretion och tillit till att anmälningar tas på största allvar. Därför rekommenderar vi att du använder en extern rådgivare för att ta emot eventuella anmälningar. Och vi är experter på det.

Många företag står nu inför att införa ett visselblåsarsystem. Det är inte bara en programvara som man prenumererar på, utan något som påverkar företagskulturen och måste integreras i verksamheten.

Det är inte många som fokuserar på vad som kommer att hända när systemet har införts och det kommer in en visselblåsarrapport. Vem gör vad, när och i förhållande till vem?

Juridiskt sett är det inget fel att personalchefen eller någon annan på ledningsnivå tar emot anmälningar från en visselblåsare, men det är inte lämpligt.

Om de anställda ska känna sig trygga med systemet är det inte bra att anmälningar tas emot av någon inom organisationen som kan vara direkt eller indirekt inblandad i fallet.

Vi rekommenderar därför att systemet inrättas så att de tas emot av ett oberoende organ.

Vi har specialister anställda som är experter på att hantera anmälningar från visselblåsare. Vi kan göra en omedelbar juridisk bedömning och bestämma vem som är lämpligast att gå vidare med ärendet (t.ex. styrelseordföranden)

Hjälpen är nära till hands

Vi kan erbjuda en lösning där vi alltid står redo att ge ditt företag rådgivning. Vi har advokater, revisorer, kommunikationsrådgivare och polisutredare som kan hjälpa till med rådgivningen. Först utreder vi fallet och skaffar oss en överblick över vad nästa steg bör vara och i vilken utsträckning myndigheter bör involveras. Dessutom hjälper vi gärna till på konsultbasis med att ”städa upp” i de fall där det behövs.

Vi är experter

Sedan 2016 har vi gett råd i fall där visselblåsare har gjort en anmälan. Ofta har det rört sig om fall där personal på chefsnivå varit inblandade.

Vi har därför erfarenhet av att hantera “visselblåsarärenden” 

Scroll to Top