Om du behöver mer än övervakning och granskning

kan vi också hjälpa till!

Förutom att granska och ge rekommendationer kan vi även göra mer djupgående undersökningar, utredningar och analyser av redovisningsdata. Vi har även IT-experter och experter på kriskommunikation som står redo att hjälpa till.

När röken lagt sig och ärendet är löst pågår ofta ett arbete för att återställa förtroendet för organisationen. Vi har ett stort antal experter från Mannaz som bl.a. arbetar med mångfald, inkludering, ledarskaps- och organisationsutveckling.

Kontakta oss för att få veta mer

Våra samarbetspartners står redo att hjälpa till när krisen slår till

Cand.jur. Jakob Dedenroth Bernhoft​
Expert på ekonomisk brottslighet

Certifierat DPO (GDPR) och projektledare (IPMA). Har varit kontorschef på Finansrådet (numer Finans Danmark), chef och affärsutvecklare på Deloitte och juridisk chef på KPMG och FSR – Danska revisorer. Oberoende konsult sedan 2016 och grundare av Whistleblower Partners. Används ofta i media som expert.

Advokat Hans Fogtdal (H)​
Tidigare vice riksåklagare vid SØIK.

Hans har i mer än 20 år arbetat mycket med ärenden i gränslandet mellan straffrätt och handelsrätt. Har ingående erfarenhet av alla typer av ärenden av straffrättslig betydelse, inklusive förebyggande juridiskt arbete, efterlevnad, krishantering och som försvarsadvokat i brottmål.

Marianne Egelund Siig
Expert på mångfald och inkludering & VD för Mannaz

Marianne är en erkänd strategisk ledare engagerad i att skapa värde och syfte för människor, företag och samhället som helhet. ​Hon har bland annat varit HR-chef och chef för mångfald & inkludering på Nordea. Marianne bidrar pro bono till ett stort antal rådgivande organ och initiativ i relation till jämställdhet, mångfald och inkludering – både i Danmark och internationellt

Christina Lundsgaard Ottsen
Expert på inkluderande ledarskap och kognitiv bias, psykolog & senior konsult på Mannaz

Christina är kognitiv psykolog med doktorsexamen i tvärkulturell mångfald. Sedan 2008 har hon arbetat strategiskt med mångfald och inkluderande ledarskap för att höja kvaliteten på ​beslutsprocesser och främja hållbar utveckling. Hon undervisar också i ledarskap vid Copenhagen Business School. Christina är författare till boken “Biasbevidst ledelse – Sæt diversitet i spil og træf bedre beslutninger (Fördomsfritt ledarskap – dra nytta av mångfald och fatta bättre beslut).

Line Thatt Jensen
Auktoriserad cand.psych. & senior konsult på Mannaz
Line är en erfaren arbetspsykolog med mångårig erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling, yrkes- och personalledning samt projektledning. Hon har i sin karriär varit förankrad i två spår; det strategiskt-politiska arbetet och organisations-/ledarskapsutveckling. Hennes fokus ligger på att säkerställa samstämmighet mellan strategi, mål och verksamhet genom utveckling av organisationens chefer och medarbetare.
Joakim Eriksson
Expert på personlig utveckling och transformationsprocesser & senior konsult på Mannaz
När Joakim hjälper organisationer att förbättra mångfald och inkludering, hjälper han ledare och grupper att öka sin medvetenhet om sin egen partiskhet, skapa större psykologisk trygghet och genomföra beteendeförändringar. Han fokuserar särskilt på ledares förmåga att arbeta med personlig utveckling, eftersom detta ofta är avgörande i en organisationsförändring. Joakim talar också svenska.
Joakim Eriksson
Expert på personlig utveckling och transformationsprocesser & senior konsult på Mannaz
När Joakim hjälper organisationer att förbättra mångfald och inkludering, hjälper han ledare och grupper att öka sin medvetenhet om sin egen partiskhet, skapa större psykologisk trygghet och genomföra beteendeförändringar. Han fokuserar särskilt på ledares förmåga att arbeta med personlig utveckling, eftersom detta ofta är avgörande i en organisationsförändring. Joakim talar också svenska.
Marianne Egelund Siig
Expert på mångfald och inkludering & VD för Mannaz
Strategisk rådgivare inom mångfald & inkludering samt ledarskaps- och organisationsutveckling. ​Marianne expert på jämställdhet, mångfald och inkludering. Har bland annat varit HR-chef och chef för mångfald & inkludering på Nordea.
Stuart Schofield
Auktoriserad arbetspsykolog & Client Director och konsult på Mannaz
Stuart har 25 års erfarenhet av ledarskapsutveckling för några av världens största internationella organisationer. Han har coachat och utvecklat ledare från ett brett spektrum av kulturer och är särskilt mån om hur kulturer kan omvandlas, och hur förtroende, psykologisk trygghet och samarbete kan skapas och upprätthållas i team med stor mångfald. Stuart talar engelska.
VD Christian Pejtersen
Expert på utredningar på Your Company

Your Company har lång erfarenhet av utredningar, undersökningar av datorer och mobiltelefoner med samma verktyg som polisen använder, observationer, undersökningar av digitala och fysiska dokument, ljud- och röstundersökningar, dolda installationer och mycket mer.

Karina Lind Bertelsen
Expert på GDPR och efterlevnad på Advodan

Karina är jurist och partner på Advodan med inriktning på GDPR och efterlevnad, inklusive whistleblower-lagstiftning. Karina är certifierad dataskyddsrådgivare/DPO (CIPP/E och CIPM) och ger råd inom skärningspunkten mellan whistleblowerlagstiftningens regler om sekretess och GDPR:s regler om tillgång till personuppgifter.

Scroll to Top