Vad gör du med visselblåsarens meddelande?

Du kan låta oss vara de som övervakar och granskar meddelanden

Det är alltid en bra idé att låta någon utanför företaget ta emot och granska meddelanden.

Det är inte lämpligt att ärenden som kan involvera ledningen utreds av dem själva.

Övervakning och granskning

Visselblåsaren

En medarbetare som har värdefull kunskap

Artboard-6

Meddelande

Skickas anonymt och krypterat

Screening Service

Övervakar och granskar, samt ger rekommendationer om hur ärendet kan hanteras

Vi ger råd om hur företaget ska hantera ärendet

Låt oss hantera dina visselblåsarärenden​​

Slipp oro för komplicerade regler, tidskrävande utbildning av medarbetare och inrättandet av särskilda administrativa upplägg med onödig användning av interna resurser.

Med rätt team. ​

Anmälan från visselblåsaren tas emot av utbildad och professionell personal med specialkompetens inom området.​

secure

Säkerställa integritet och förtroende​​

Rapporterna behandlas med integritet, konfidentialitet och helt självständigt utan risk för intressekonflikter.

Vi ger dig råd om nästa steg framåt​

Vi ger dig råd om vägen framåt. Kanske behöver polisen kopplas in eller advokater anlitas. I andra fall kan det vara revisorer, krisexperter eller utredare som är bäst lämpade att hjälpa till. Vi kan hjälpa till att sätta ihop ett lämpligt team.

Artboard-6

Kommunicera anonymt med visselblåsaren

I de flesta fall kan det vara en bra idé att kontakta visselblåsaren anonymt. Whistleblower Partners har en funktion där du kan kommunicera med visselblåsaren utan att personens identitet avslöjas.

Vi är experter

Sedan 2016 har vi gett råd i fall där visselblåsare har gjort en anmälan. Ofta har det rört sig om fall där personal på chefsnivå varit inblandade. Vi har därför erfarenhet av att hantera ”visselblåsarärenden”.

Vi erbjuder en 24/7-lösning

där vi övervakar ditt visselblåsarsystem ​och granskar de anmälningar som eventuella visselblåsare skickar

Anmälan

1. Anmälan erhålls från visselblåsarsystemet

Anmälan

Faktasökning

2. Vad handlar ärendet om?

Faktasökning

Juridisk översikt

3. Omedelbara juridiska frågor

Juridisk översikt

Rekommendationer

4. Rapport med en preliminär genomgång av ärendet med rekommendationer om nästa steg

Rekommendationer

Kan man själv göra en objektiv studie?

Vårt svar är nej! Du behöver en oberoende studie utförd av experter

En anmälan från en meddelare kan gälla en person i ledningen. Är det lämpligt om anmälan hamnar hos ledningsgruppen? Ur juridisk synvinkel kan det vara möjligt för personalchefen eller någon annan på ledningsnivå att ta emot anmälningar från en visselblåsare, men det är inte lämpligt.

Tänk om anmälan handlar om ekonomisk brottslighet eller sexuella trakasserier. Har företaget rätt kompetens att hantera sådana ärenden?

Vi kan ge råd till företaget och hantera visselblåsaranmälningar. Den som gör en anmälan har rätt till 100 % diskretion och ska kunna lita på att anmälan tas på största allvar.

​Om de anställda ska känna sig trygga med systemet är det inte bra att anmälningar tas emot av någon inom organisationen som direkt eller indirekt kan vara inblandad i ärendet.

Vi samarbetar med specialister som är experter på att hantera anmälningar från visselblåsare. Vi kan göra en omedelbar juridisk bedömning och bestämma vem som är lämpligast att gå vidare med ärendet (t.ex. styrelseordföranden), och vi kan sätta ihop rätt team.

Screening Service Sverige

Jakob Dedenroth Bernhoft
Jur.kand och expert på ekonomisk brottslighet
Victor Emil Clausen
Jur.kand och konsult på Whistleblower Partners
Emelie Thyrfalk
Chefsjurist på Freja Partner
Sofia Tegel
Jurist på Freja Partner
Scroll to Top