Ditt visselblåsarsystem ska vara enkelt, lätt och säkert

Så här fungerar det

1

Skapa användarroller

När du får tillgång som administratör måste du ge företagets handläggare tillgång till information från visselblåsarsystemet. Det finns normalt en oberoende rapporteringskanal med expertis för att hantera alla typer av rapporter. Administratören måste sedan skapa en delad åtkomst för företagets anställda.

2

Genomför inom organisationen

När användarrollerna har skapats måste systemet för visselblåsare implementeras i organisationens interna processer. Personalhandboken måste uppdateras, länkar till systemet måste spridas på intranätet och alla på företaget måste informeras om det nya systemet.

3

Handläggning av ärenden

När ett ärende tas emot meddelas både administratören och handläggaren av systemet och en screeningprocess kan påbörjas. I ärendehanteringen kan kommunikationen mellan handläggaren och visselblåsaren vara 100 % anonym.


Se priser


Beställ vår lösning

Admin.Dansk

Admin

Som administratör i Whistleblower Partners skapar du inloggningar för handläggaren och visselblåsarsektionen.

WB.Dansk

Visselblåsare

Om du har något att rapportera görs det via en gemensam inloggning för hela företaget, varefter du får ett eget ärendenummer för uppföljning.

Handläggare av ärenden

Den utvalda ärendehandläggaren i företaget får en egen inloggning där han eller hon kan se alla inkommande anmälningar. Dessutom kan handläggaren fortsätta samtalet med visselblåsaren om ytterligare information eller feedback behövs.

handläggare,översikt.dansk
handläggare.ärende.dansk

Vårt system

Vi ger dig en säker och anonym lösning
som skyddar ditt företag från oegentligheter.

Som leverantör av ditt visselblåsningssystem lägger vi stor vikt vid IT-säkerhet och GDPR-efterlevnad.

Vi är ISAE 3000-certifierade och har tillgång till kunskap från dataskyddsombud (DPO) för att säkerställa att vår behandling av personuppgifter överensstämmer med GDPR, inklusive att vi följer vår omfattande informationssäkerhets- och IT-säkerhetspolicy.

Vi är också certifierade enligt ISO 27001 om informationssäkerhet. Datalagring och säkerhetskopiering sker inom EU. Allt detta för att journalisten ska förbli anonym.


ISAE 3000

vi har ett revisorsutlåtande om att vi följer GDPR

ISO 27001

Vårt system är ISO-certifierat

En ren molnlösning

Systemet kräver ingen installation så att du snabbt och enkelt kan komma igång.

Lätt att använda

Allt du behöver är en webbläsare, ett användarnamn och ett lösenord.

Helt skalbar

Kan användas i alla företag och organisationer, oavsett storlek.


Säker

Alla data är krypterade, vilket gör systemet helt säkert att använda

Anonymitet

Visselblåsaren förblir helt anonym och kan tryggt använda systemetAlltid tillgängligt

Kom åt systemet var som helst, när som helst och från vilken typ av enhet som helst.


Vanliga frågor

En del av något större

Whistleblower Partners är ett ledande 360-graders konsultföretag inom efterlevnad som bygger på juridisk teknik.

Vi utför uppdrag och projekt för företag i hela Europa och skräddarsyr alltid konsulttjänster och lösningar efter kundens behov.

Vi ansvarar för genomförandet från A till Ö och tillför kunskap till organisationen så att den uppfyller nya krav när de träder i kraft.


Läs mer om Mannaz

Säkerhet och anonymitet är våra viktigaste prioriteringar​

ISO 27001-certifiering

Vår ISO 27001-certifiering innebär att vi har ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) i världsklass, och att vi uppfyller den högsta standarden inom informationssäkerhet

Dataskyddsombud

För att säkerställa vår GDPR-efterlevnad har vi DPO-kompetens internt

ISAE 3000 GDPR

Vår ISAE 3000 GDPR är den internationella standarden för säkerhet för icke-finansiell information och baseras på EU:s allmänna dataskyddsförordning

Säkerhetsautentisering 2FA

Vår tvåfaktors säkerhetsautentisering (2FA) kräver två separata, distinkta former av identifiering, varav den ena är ett lösenord och den andra vanligen innehåller en text med en kod som skickas till din smartphone

Kryptering

Vi använder kryptering för att säkra alla våra data. Vi lagrar krypteringsnycklar och krypterade data på olika servrar och hos olika värdar, vilket i vårt upplägg ger en mycket hög säkerhet som förhindrar obehörig åtkomst till krypterade data

QR Code

Kodavläsare

Vi använder kodavläsare som tittar på vår källkod och försöker hitta fel som leder till säkerhetsbrister. Vid fel varnar systemet våra utvecklare

Cyberattack

Vi använder simulerade cyberattacker på vårt visselblåsarsystem för att kontrollera om det finns några svagheter som kan utnyttjas

Behöver du ett visselblåsarsystem?

Har du frågor om hur systemet fungerar? Eller vill du ha ett kostnadsfritt samtal om hur du kan införa Whistleblower Partners i ditt företag? Vi är redo att svara på alla dina frågor och diskutera dina alternativ och behov utan förpliktelser. Kontakta oss via formuläret här, skicka oss ett e-postmeddelande eller ring oss. 
Du kan också läsa mycket mer om priser, vanliga frågor eller mer om hur Whistleblower Partners fungerarinfo@nordicwhistle.com+46 8400 71 060

Vi har öppet måndag–fredag 09.00–17.00

Scroll to Top