Når whistlebloweren har talt - hvad så?
Fraud React kan hjælpe

Når whistlebloweren har talt – hvad så?
Fraud React kan hjælpe

Vi kan rådgive jer og håndtere whisteblowerindberetninger fra medarbejdere. Jeres medarbejdere har krav på 100% diskretion og tillid til, at sagen indberetninger tages dybt seriøst. Derfor anbefaler vi at I benytter en ekstern rådgiver, som den, der modtager evt. indberetninger. Og her er vi eksperter.

Mange virksomheder står lige nu i den situation, at de skal implementere en whistleblowerordning. Det er ikke bare et stykke software, som man tegner abonnement på, men noget der påvirker virksomhedskulturen og skal indpasses i virksomheden.

Der er ikke så mange, som har fokus på, hvad der skal ske, når ordningen er implementeret og der måtte komme kommer en indberetning fra en whistleblower. Hvem gør hvad, hvornår i forhold til hvem?

Juridisk er der ikke noget i vejen for, at det er HR-chefen eller en anden på ledelsesniveau, som modtager indberetninger fra en whistleblower, men det er ikke hensigtsmæssigt.

Hvis medarbejderne skal føle sig tryk ved ordningen, så duer det ikke, at indberetninger modtages af en inden for organisationen, som måske direkte eller indirekte er involveret i sagen.

Det er derfor vores klare anbefaling, at systemet sættes op, så de modtages af en uafhængig instans.

Vi har specialister ansat, som er eksperter i håndteringen af indberetninger fra whistleblowere. Vi kan komme med en umiddelbar juridisk vurdering, træffe afgørelse om, hvem det er mest hensigtsmæssig går videre med sagen (fx bestyrelsesformanden)

Hjælpen er nær

Vi kan tilbyde en løsning, hvor vi altid er klar til at yde din virksomhed rådgivning. Vi har jurister, revisorer, kommunikationsrådgivere og politiefterforskere, som kan bistå med at rådgive. I først omgang udreder vi sagen og skaber overblik over, hvad næste skridt skal være og i hvilket omfang myndigheder skal inddrages. Herudover bistår vi også gerne på konsulentbasis i en den ”oprydning”, som er nødvendig.

Vi er eksperter

Vi har siden 2016 rådgivet i sager, hvor whistleblowere har foretaget en indberetning. Ofte har det været sager, som har inddraget ansatte på chefniveau.

Vi har derfor erfaring med at håndtere ”whistleblower-sager” 

Scroll til toppen