Hvis I har brug for mere end overvågning og screening,

så kan vi også hjælpe!

Ud over at screene og komme med anbefalinger, kan vi også foretage
tilbundsgående undersøgelser, efterforskning og analyser af regnskabsdata.
Vi har også IT-eksperter og eksperter i krise-kommunikation, som er klar til at hjælpe.

Når først røgen har lagt sig, og sagen er løst, pågår der ofte et arbejde med at genskabe tillid i organisationen.
Vi har en lang række eksperter fra Mannaz, som arbejder med bl.a.
diversitet, inklusion, ledelses- og organisationsudvikling.

Kontakt os for at høre mere.

Vores samarbejdspartnere står klar med hjælp, når krisen opstår​

Cand.jur. Jakob Dedenroth Bernhoft​
Ekspert i økonomisk krminalitet​

Certificeret DPO (GDPR) og projektleder (IPMA). Har været kontorchef i Finansrådet (nu Finans Danmark), manager og forretnings-udvikler i Deloitte samt juridiskchef i KPMG og FSR – danske revisorer. Selvstændig rådgiver siden 2016 og founder af Whistleblower Partners. Ofte brugt i medierne som ekspert.

Advokat Hans Fogtdal (H)​
Tidligere vicestatsadvokat hos SØIK.

Hans har i mere end 20 år beskæftiget sig indgående med sager i krydsfeltet mellem strafferet og erhvervsret. Indgående erfaring med alle typer af sager med strafferetlig betydning, herunder forebyggende juridisk arbejde, compliance, krisehåndtering og som forsvarer i straffesager.

Marianne Egelund Siig
Ekspert i diversitet og inklusion & CEO i Mannaz

Marianne er en anerkendt strategisk leder dedikeret til at skabe værdi og formål for mennesker, virksomheder og samfundet som helhed. ​Hun har bl.a. været HR-chef og Head of Diversity & Inclusion i Nordea. Marianne bidrager pro-bono til et stort antal advisory boards og initiativer i forhold til ligestilling, diversitet og inklusion – både i Danmark og internationalt

Christina Lundsgaard Ottsen
Ekspert i inkluderende ledelse og kognitiv bias, psykolog & seniorkonsulent i Mannaz

Christina er kognitiv psykolog med ph.d. i tværkulturel diversitet. Siden 2008 har hun arbejdet strategisk med diversitet og inkluderende ledelse for at hæve kvaliteten af ​​beslutningsprocesser og styrke bæredygtig udvikling. Hun underviser desuden i ledelse på Copenhagen Business School. Christina er forfatter til bogen “Biasbevidst ledelse – Sæt diversitet i spil og træf bedre beslutninger”.

Line Thatt Jensen
Autoriseret cand.psych. & seniorkonsulent i Mannaz
Line er en erfaren erhvervspsykolog med mange års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling, fag- og personaleledelse samt projektledelse. Hun har i sin karriere været forankret i to spor; det strategisk-politiske arbejde og organisations-/ledelsesudvikling. Hendes fokus er på at sikre sammenhæng mellem strategi, mål og drift gennem udvikling af organisationens ledere og medarbejdere.
Joakim Eriksson
Ekspert i personlig udvikling og transformationsprocesser & seniorkonsulent i Mannaz
Når Joakim hjælper organisationer med at forbedre diversitet og inklusion, hjælper han ledere og grupper med at øge deres bevidsthed om egen partiskhed, skabe større psykologisk tryghed og implementere adfærdsændringer. Han fokuserer især på lederes evne til at arbejde med personlig udvikling, da dette ofte er afgørende i en organisatorisk transformation. Joakim taler også svensk.
Joakim Eriksson
Ekspert i personlig udvikling og transformationsprocesser & seniorkonsulent i Mannaz
Når Joakim hjælper organisationer med at forbedre diversitet og inklusion, hjælper han ledere og grupper med at øge deres bevidsthed om egen partiskhed, skabe større psykologisk tryghed og implementere adfærdsændringer. Han fokuserer især på lederes evne til at arbejde med personlig udvikling, da dette ofte er afgørende i en organisatorisk transformation. Joakim taler også svensk.
Marianne Egelund Siig
Ekspert i diversitet og inklusion & CEO i Mannaz
Strategisk rådgiver inden for diversitet & inklusion samt ledelses- og organisationsudvikling. ​Marianne ekspert i ligestilling, mangfoldighed og inklusion. Har været bl.a HR-chef og Head of Diversity & Inclusion i Nordes.
Stuart Schofield
Autoriseret erhvervspsykolog & Client Director og konsulent i Mannaz
Stuart har 25 års erfaring med ledelsesudvikling for nogle af verdens største internationale organisationer. Han har coachet og udviklet ledere fra en bred vifte af kulturer, og han beskæftiger sig især med, hvordan kulturer kan transformeres, og tillid, psykologisk tryghed samt samarbejde kan skabes og vedligeholdes i teams med stor diversitet. Stuart taler engelsk.
CEO Christian Pejtersen
Ekspert i efterforskning, Your Company

Your Company har stor erfaring inden for efterforskning, undersøgelse af computere og mobiltelefoner med samme værktøjer politiet benytter, observation, undersøgelse af digitale og fysiske dokumenter, audio- og stemme undersøgelser, skjulte installationer og meget mere.

Karina Lind Bertelsen
Ekspert i GDPR og compliance hos Advodan

Karina er advokat og partner hos Advodan med speciale i GDPR og compliance, herunder whistleblowerlovgivningen. Karina er certificeret databeskyttelsesrådgiver/DPO (CIPP/E og CIPM) og yder blandt andet rådgivning inden for krydsfeltet mellem whistleblowerlovgivningens regler om fortrolighed og GDPR’s regler om indsigt i personoplysninger.

Scroll til toppen