Hvad gør du med whistleblowerens besked?

Du kan lade os være dem, som overvåger og screener beskeder

Det er altid en god ide, at lade nogen uden for virksomheden modtage og screene beskeder.
Det giver ikke mening at sager, som kan involvere ledelsen, bliver undersøgt af ledelsen selv.

Overvågning og Screening

Whistlebloweren

En ansat, som har værdifuld viden

Artboard-6

Besked

Sendes anonymt og krypteret

Screening Service

Overvågner og screener og kommer med anbefalinger om håndtering af sagen

Vi rådgiver om, hvordan virksomheden skal håndtere sagen​

Lad os styre whistleblowingsagerne​​​

Undgå bekymring for komplicerede regler, tidskrævende træning af medarbejdere og etablering af særlige administrative set-ups med unødvendig brug af interne ressourcer.​

Med det rigtige hold. ​

Indberetningen fra whistlebloweren vil blive modtaget af uddannede og professionelt personale med specialkompetencer på området.

secure

Sikring af integritet og tillid​​​

Rapporterne vil blive behandlet med integritet, fortrolighed og fuld uafhængighed med ingen risiko for interessekonflikter.

Vi vil rådgive om, hvad det næste skridt fremad​​

Vi vil give råd om vejen frem. Måske skal politiet involveres, eller der skal anvendes advokater. I andre tilfælde vil det være revisorer, kriseeksperter eller efterforskere, der vil være de bedste til at hjælpe. Vi kan hjælpe med at sammensætte et passende team.

Artboard-6

Kommuniker anonymt med whistlebloweren​

I de fleste tilfælde vil det være en god idé at kontakte whistlebloweren anonymt. Whistleblower Partners har en funktion, hvor der kan kommunikeres med whistlebloweren, uden at whistleblowerens identitet vil blive afsløret.

Vi er eksperter

Vi har siden 2016 rådgivet i sager, hvor whistleblowere har foretaget en indberetning. Ofte har det været sager, som har inddraget ansatte på chefniveau. Vi har derfor erfaring med at håndtere whistleblower-sager.

Vi tilbyder en 24/7 løsning

hvor vi overvåger jeres whistleblowerordning ​og screener de indberetninger, som eventuelle whistleblowere sender

Indberetning

1. Indberetning modtages fra whistleblowersystemet

Indberetning

Fact finding

2. Hvad drejer sagen sig om?

Fact finding

Juridisk overblik

3. Umiddelbare juridisk problemstillinger ​

Juridisk overblik

Anbefalinger​

4. Rapport med en foreløbig gennemgang af sagen med anbefalinger om de næste skridt

Anbefalinger​

Kan man lave en uvildig undersøgelse af sig selv?​

Vores svar er Nej! I har brug for en uvildig undersøgelse foretaget af eksperter​

En indberetning fra en whistleblower kan angå et ledelsesmedlem. Giver det så mening, hvis indberetningen havner i chefgruppen? Juridisk set kan det godt lade sig gøre, at det er HR-chefen eller en anden på ledelsesniveau, som modtager indberetninger fra en whistleblower, men det er ikke hensigtsmæssigt.

Hvad hvis indberetningen drejer sig om økonomisk kriminalitet eller sex-chikane. Har virksomheden de rette kompetencer til at håndtere sådanne sager?

Vi kan rådgive virksomheden og håndtere whisteblower-indberetninger. Den der indberetter har krav på 100% diskretion og skal have tillid til, at indberetninger tages dybt seriøst.

Hvis medarbejderne skal føle sig trygge ved ordningen, så duer det ikke, at indberetninger modtages af en person inden for organisationen, som måske direkte eller indirekte kan være involveret i sagen.

Vi har specialister tilknyttet, som er eksperter i håndteringen af indberetninger fra whistleblowere. Vi kan komme med en umiddelbar juridisk vurdering, træffe afgørelse om, hvem der er mest hensigtsmæssig til at gå videre med sagen (fx bestyrelsesformanden), og vi kan sammensætte det rette team.

Screening Service Danmark

Jakob Dedenroth Bernhoft
Cand.jur. og ekspert i økonomisk kriminalitet​
Victor Emil Clausen
Cand.jur. og konsulent hos Whistleblower Partners
Karina Lind Bertelsen
Advokat og partner hos Advodan Glostrup Købehavn
Emilie Andrea Busk
Advokat hos Advodan Glostrup København
Scroll til toppen