Fortrolighedspolitik

 

Whistleblower Partners indsamler kun personoplysninger i de tilfælde, hvor det er relevant for os, og også når det er relevant for din aktivitet i softwaren. Formålet med behandlingen af dine personlige oplysninger er at tilbyde dig de respektive produkter og tjenester, som Whistleblower Partners tilbyder.

Whistleblower Partners vil altid overholde de til enhver tid gældende lovbestemmelser, når vi indsamler, behandler og bruger personoplysninger. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er det aftalte abonnement.

Whistleblower Partners opbevarer dine personoplysninger, så længe vi er juridisk forpligtet til at gøre det, eller så længe disse personoplysninger er relevante for det formål, de blev indsamlet til. De kategorier af personlige oplysninger, som Whistleblower Partners opbevarer, er følgende personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail osv. Vi videregiver kun dine personoplysninger til databehandlere, som vi har indgået aftaler med. Vi videregiver også personoplysninger til samarbejdspartnere samt rådgivere, som du er tilknyttet eller rådgivere, som du måtte ønske at blive tilknyttet. Vi anvender underdatabehandlere, der hører hjemme i tredjelande, og disse har også et lovligt overførselsgrundlag.

 

Rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen


Det følger af databeskyttelsesforordningen, at du har rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Du har til enhver tid adgang til at slette oplysninger.

Du har til enhver tid adgang til at slette oplysninger Whistleblower Partners vil senest 3 år efter et abonnements ophør slette oplysninger, jf. forældelsesloven. Skulle oplysninger være nødvendige af juridiske årsager, kan det være nødvendigt at opbevare oplysninger i en længere periode – hvorefter disse oplysninger vil blive slettet, så snart de juridiske krav er forældede.

Du har til enhver tid ret til dataportabilitet og kan således downloade dine dokumenter til fremtidig brug.

Du har til enhver tid ret til at se dine data i vores system, og du har også ret til at opdatere oplysningerne i tilfælde af ændringer i dem.

Du har ret til og mulighed for at sende en anmodning til info@whistleblowerpartners.com, hvis du ønsker, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har også til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet, men vi vil naturligvis sætte pris på at blive informeret om dette, så vi kan rette vores behandling til, så du bliver tilfreds. Du kan klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk eller tlf. +45 33 19 32 00. Du kan også læse mere på www.datatilsynet.dk.