Integritetspolicy

 

Whistleblower Partners samlar endast in personuppgifter i de fall där detta är relevant för oss och även när det är relevant för din aktivitet i programvaran. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna erbjuda dig respektive produkt och tjänst som Whistleblower Partners erbjuder.

Whistleblower Partners kommer alltid att följa gällande lagregler vid varje tillfälle då vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är den avtalade prenumerationen.

Whistleblower Partners behåller dina personuppgifter så länge som vi har rättsliga skyldigheter att göra det, eller så länge som dessa personuppgifter förblir relevanta för det ändamål för vilket de samlades in. De kategorier av personuppgifter som Whistleblower Partners lagrar är följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-post, etc. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden som vi har ingått avtal med. Vi lämnar även ut personuppgifter till samarbetspartners samt rådgivare som du är ansluten till eller rådgivare som du kan komma att vilja bli ansluten till. Vi använder underbiträden som tillhör tredje land och dessa har också en rättslig överföringsgrund.

 

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen


Det följer av dataskyddsförordningen att du har rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill använda dig av rättigheterna nedan, vänligen kontakta oss.

Du har när som helst tillgång till att radera information. Whistleblower Partners kommer senast 3 år efter en uppsägning av prenumeration att radera information, jfr. preskriptionslagen. Om information är nödvändig av juridiska skäl kan det vara nödvändigt att behålla information under en längre period – varefter denna information kommer att raderas så snart de rättsliga kraven är föråldrade.

Du har rätt till dataportabilitet när som helst och kan därmed ladda ner dina dokument för framtida bruk.

Du har rätt att när som helst ta del av dina uppgifter i vårt system och du har även rätt att uppdatera informationen vid eventuella förändringar av den.

Du har rätt och möjlighet att skicka en begäran till info@whistleblowerpartners.com om du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du har också alltid rätt att klaga till den danska datainspektionen, men vi skulle naturligtvis uppskatta att bli informerade om detta, så att vi kan korrigera vår behandling för att tillfredsställa dig. Du kan klaga direkt till den danska datainspektionen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk eller tel. +45 33 19 32 00. Du kan också läsa mer på www.datatilsynet.dk.