Användarvänligt och anonymt system för visselblåsare

Så här fungerar det

1.
Varning för visselblåsare

En anställd som har värdefull kunskap skickar ett anonymt och krypterat meddelande

2.
Granskning av meddelanden

Våra granskare övervakar och svarar på de meddelanden som kommer in via vårt system och vägleder visselblåsaren genom processen

3.
Hantering av ärenden

Baserat på vad som rapporteras vidarebefordrar vi händelsen till våra experter som ger rekommendationer om hur ärendet ska hanteras

Säkerhet och anonymitet

Vi ger dig en säker och anonym lösning
som skyddar ditt företag från oegentligheter. Som leverantör av ditt visselblåsarsystem har vi ett starkt fokus på IT-säkerhet och GDPR-efterlevnad.
ISO 27001-certifiering

Vår ISO 27001-certifiering säkerställer hantering av informationssäkerhet och efterlevnad av de högsta säkerhetsstandarderna

ISAE 3000 GDPR

ISAE 3000 GDPR är den internationella standarden för att säkerställa icke-finansiell information enligt den europeiska dataskyddsförordningen

Säkerhetsautentisering 2FA

Vår tvåfaktorsautentisering (2FA) kräver ett lösenord och en textkod som skickas till din smartphone för dubbel identifiering

Kryptering

För ökad säkerhet separerar vi krypteringsnycklar och krypterade data mellan olika servrar och hosters

Kodskannare

Vi använder kodskannrar för att upptäcka säkerhetsbuggar i vår källkod och varnar utvecklarna om eventuella fel som upptäcks

Cyberattacker

Vi använder simulerade cyberattacker mot vårt visselblåsarsystem för att proaktivt kontrollera om det finns några sårbarheter som kan utnyttjas

Vårt system har följande funktioner

Ren cloud-lösning

Systemet kräver ingen installation, så du kan komma igång snabbt och enkelt

Lätt att använda

Det krävs bara en webbläsare, ett användarnamn och ett lösenord

Fullt skalbart

Kan användas i alla företag och organisationer, oavsett storlek

Säker

All data krypteras, vilket gör systemet helt säkert, privat och tryggt att använda

Anonymt

Visselblåsaren förblir helt anonym och kan tryggt använda systemet

Alltid tillgänglig

Få åtkomst till systemet var som helst och när som helst, vilket säkerställer flexibilitet för alla typer av enheter

Hur Whistleblower Partners System ser ut

Administratör

Administratören i vårt system skapar inloggningar för handläggaren och för de anställda i företaget.

Whistleblower

Om du har något att rapportera görs det via en gemensam inloggning för hela företaget, varefter du får ett eget ärendenummer för efterföljande uppföljning.

Handläggare av ärenden

Den utvalda handläggaren på företaget använder ett landsspecifikt telefonnummer för att logga in och kan se visselpipor från visselblåsare och göra rapporter till kunden.