Om du behöver mer än övervakning och screening

Våra partner är redo att hjälpa till

Utöver screening och rekommendationer samarbetar vi med experter på olika områden.

HR

Våra HR-partners är experter på att ge organisationer rätt kompetens och kunskap för att skapa en sund kultur genom konsult- och utbildningstjänster. Vi samarbetar med HR-specialister för att göra det möjligt för våra kunder att göra förebyggande av incidenter till en naturlig del av företagskulturen och, om ett fall av visselblåsning uppstår, återställa förtroendet för organisationen efter att det har lösts.

Juridisk

Vi har starka partnerskap med advokatbyråer i de länder där vi är verksamma. De är specialiserade på GDPR, regelefterlevnad, lagstiftning om visselblåsning, arbetsrätt etc. och har därmed rätt expertkunskap för att ge företag och organisationer råd om hur de ska hantera en incident i enlighet med den lokala lagstiftningen.

Finansiell

Vi samarbetar med finansexperter som specialiserar sig på att genomföra grundliga undersökningar, utredningar och analyser av redovisningsdata vid fall av visselblåsar-incidenter relaterade till finansiella bedrägerier. Våra experter kan arbeta nära våra kunder för att identifiera potentiella riskområden och se till att lokala standarder och bestämmelser följs. Våra finansiella specialister kan ge ovärderlig vägledning för att hjälpa våra kunder att navigera i dessa komplexa situationer med förtroende.

Utredning

Vi ger våra kunder tillgång till samarbete med privata utredare som en del av lösningen av whistleblower-ärenden. Utredarna är specialiserade på att samla in och analysera bevis, intervjua vittnen och identifiera potentiella riskområden. Med sin expertis i att genomföra diskreta och grundliga utredningar kan de privata utredarna ge ovärderliga insikter som hjälper våra kunder att navigera dessa komplexa situationer med förtroende.