Upptäck vår historia och träffa vårt team

Företagets bakgrund

Whistleblower Partners har gett små och medelstora företag möjlighet att följa internationell och lokal lagstiftning om visselblåsare och GDPR sedan 2019. Vårt främsta mål är att göra det möjligt för ledningsgrupper att proaktivt förebygga incidenter och förbereda sig för att reagera och lösa dem effektivt.
Under 2022 fick vårt uppdrag att expandera och etablera oss som den främsta leverantören av plattformar för regelefterlevnad i Europa ett lyft när två danska investerare anslöt sig till vårt team, vilket gjorde det möjligt för oss att skala upp. Idag är vi verksamma i Danmark, Finland, Sverige, Tyskland, Nederländerna och Frankrike och samarbetar med lokala partners såsom advokatbyråer och HR-experter för att leverera heltäckande lösningar i enlighet med specifika behoven och lagstiftningen i varje region.

Vision

Att vara den ledande leverantören av lösningar för visselblåsare och relaterade efterlevnadslösningar för företag i Europa, vilket gör det möjligt för dem att främja en kultur av öppenhet, ansvarstagande och etiskt beteende samtidigt som de skyddar sitt rykte, sina tillgångar och sina intressenter.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa små och medelstora företag i Europa att följa lagar om skydd av visselblåsare, att vara redo att reagera på incidenter med visselblåsare och att förebygga dem genom effektiv riskhantering och företagsstyrning.
Vi erbjuder en rad tjänster för visselblåsare och relaterade efterlevnadstjänster, inklusive programvara för hantering av incidenter, screening-tjänster, utbildnings- och medvetenhetsprogram samt rådgivning om bästa praxis.
Vårt mål är att hjälpa företag att främja en kultur som präglas av integritet, förtroende och ansvarstagande, där de anställda har möjlighet att ta upp problem utan rädsla för repressalier och där ledningen är fast besluten att ta itu med dessa problem snabbt och effektivt.
När företagen samarbetar med oss kan de inte bara minska de rättsliga riskerna och anseenderiskerna utan också stärka sitt varumärke, locka till sig och behålla de bästa talangerna och skapa värde för sina intressenter.

Vårt kundorienterade team

Michael Erlitz
Michael Erlitz
Head of Operations
Mette Eckhausen
Mette Eckhausen
CEO
Head of Marketing
Lasse Meilsøe
Lasse Meilsøe
Chairman of the Board
Sales Director
Søren Bo Andersen
Søren Bo Andersen
Sales Consultant
Denmark
Gaia Masoli
Gaia Masoli
Marketing Assistant
Monica Ewerlof
Monica Ewerlof
Sales Consultant
Sweden
Sonam Chawla
Sonam Chawla
Inbound Sales Data
Eirini Mimigianni
Eirini Mimigianni
Sales Consultant
Germany
Tina Dennemark
Tina Dennemark
Sales Consultant
Finland
Nina Forcher
Nina Forcher
Sales Consultant
Germany
Kristoffer Pedersen
Kristoffer Pedersen
Legal Counsel
Timo Sirviö
Timo Sirviö
Sales Consultant
Finland
Rasmus Elias Vähä-Soini
Rasmus Elias Vähä-Soini
Sales Consultant
Sweden
Ayaz Bashir
Ayaz Bashir
Recruitment Consultant
Brian Hall
Brian Hall
Sales Team Manager
Ramesh Packirisamy
Ramesh Packirisamy
Data & Technology
Dan Wisniewski
Dan Wisniewski
Head of People & Sales Processes
Veli-Matti Karjalainen
Veli-Matti Karjalainen
Sales Consultant
Finland
Alina Chestakova
Alina Chestakova
Customer Success Assistant
Finland
Fynn Zenglein
Fynn Zenglein
Sales Consultant
Germany
Cecilia Stenberg
Cecilia Stenberg
Customer Success Assistant
Sweden
Martina Hupková
Martina Hupková
Marketing Assistant
Deepesh Kotian
Deepesh Kotian
Data & Technology
Dominik Bachstein
Dominik Bachstein
Business Development
Sales Consultant - Germany
Philip Birk Kristoffersen
Philip Birk Kristoffersen
Customer Success Assistant
Denmark