Upptäck vår historia och träffa vårt team

Företagets bakgrund

Whistleblower Partners har gett små och medelstora företag möjlighet att följa internationell och lokal lagstiftning om visselblåsare och GDPR sedan 2019. Vårt främsta mål är att göra det möjligt för ledningsgrupper att proaktivt förebygga incidenter och förbereda sig för att reagera och lösa dem effektivt.
Under 2022 fick vårt uppdrag att expandera och etablera oss som den främsta leverantören av plattformar för regelefterlevnad i Europa ett lyft när två danska investerare anslöt sig till vårt team, vilket gjorde det möjligt för oss att skala upp. Idag är vi verksamma i Danmark, Finland, Sverige, Tyskland, Nederländerna och Frankrike och samarbetar med lokala partners såsom advokatbyråer och HR-experter för att leverera heltäckande lösningar i enlighet med specifika behoven och lagstiftningen i varje region.

Vision

Att vara den ledande leverantören av lösningar för visselblåsare och relaterade efterlevnadslösningar för företag i Europa, vilket gör det möjligt för dem att främja en kultur av öppenhet, ansvarstagande och etiskt beteende samtidigt som de skyddar sitt rykte, sina tillgångar och sina intressenter.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa små och medelstora företag i Europa att följa lagar om skydd av visselblåsare, att vara redo att reagera på incidenter med visselblåsare och att förebygga dem genom effektiv riskhantering och företagsstyrning.
Vi erbjuder en rad tjänster för visselblåsare och relaterade efterlevnadstjänster, inklusive programvara för hantering av incidenter, screening-tjänster, utbildnings- och medvetenhetsprogram samt rådgivning om bästa praxis.
Vårt mål är att hjälpa företag att främja en kultur som präglas av integritet, förtroende och ansvarstagande, där de anställda har möjlighet att ta upp problem utan rädsla för repressalier och där ledningen är fast besluten att ta itu med dessa problem snabbt och effektivt.
När företagen samarbetar med oss kan de inte bara minska de rättsliga riskerna och anseenderiskerna utan också stärka sitt varumärke, locka till sig och behålla de bästa talangerna och skapa värde för sina intressenter.

Vårt kundorienterade team

Alina Chestakova
Alina Chestakova
Manager of Effortless
Compliance Services
Mette Eckhausen
Mette Eckhausen
CEO
Michael Erlitz
Michael Erlitz
Head of Operations
Lasse Meilsøe
Lasse Meilsøe
CCO &
Business Development
Monica Ewerlof
Monica Ewerlof
Compliance Advisor
Sweden
Nina Forcher
Nina Forcher
Compliance Advisor
Germany
Ayaz Bashir
Ayaz Bashir
Recruitment Consultant
Søren Bo Andersen
Søren Bo Andersen
Compliance Advisor
Denmark
Sebastian Köhler
Sebastian Köhler
Effortless Compliance
Officer
Tina Dennemark
Tina Dennemark
Compliance Advisor
Finland
Brian Hall
Brian Hall
Head of Sales
Oleksandr Murashov
Oleksandr Murashov
Business Analyst
Alexandra Monostori
Alexandra Monostori
Effortless Compliance
Officer - GDPR
Timo Sirviö
Timo Sirviö
Compliance Advisor
Finland
Eirini Mimigianni
Eirini Mimigianni
Compliance Advisor
Germany
Emanuel Alves
Emanuel Alves
Compliance Advisor
Germany
Martina Hupková
Martina Hupková
Marketing Assistant
Yaroslav Revin
Yaroslav Revin
Backend Developer
Cecilia Stenberg
Cecilia Stenberg
Effortless Compliance
Officer
Kristoffer Pedersen
Kristoffer Pedersen
Legal Counsel
Dan Wisniewski
Dan Wisniewski
Head of People & Sales Processes
Ivan Durmanenko
Ivan Durmanenko
Backend Developer
Torbjörn Larsson
Torbjörn Larsson
Effortless Compliance
Officer
Gaia Masoli
Gaia Masoli
Marketing Assistant
Dominik Bachstein
Dominik Bachstein
Compliance Advisor
Germany