Cookie- och integritetspolicy

Personlig information

 

 

Allmänt

 

Personuppgifter är all slags information som i någon utsträckning kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det sker t.ex. genom gemensam tillgång till innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, på annat sätt använder tjänster eller gör inköp via webbplatsen. Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-adress, geografisk plats och vilka sidor du klickar på. I den mån du ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger informationen behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller genomför ett köp.

 

Säkerhet

 

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

 

Syfte

 

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

 

Lagringsperiod

 

Informationen lagras under den period som tillåts enligt lag, och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens natur och lagringsbakgrund. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas. Utlämnande av information: Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. vidarebefordras till tredje part i den utsträckning som denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter det rör sig om i avsnittet om ”Cookies” ovan. Informationen används för att rikta reklam. Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och bearbetning av data. Dessa behandlar informationen enbart för vår räkning och får inte använda den för egna ändamål. Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post etc. kommer endast att ske om du ger ditt samtycke. Vi använder oss endast av personuppgiftsbiträden inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett fullgott skydd.

 

Insikter och klagomål

 

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om den information som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den korrigerad eller raderad. Förfrågningar om detta kan göras till: privacy@whistleblowerpartners.com. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten.

 

Utgivare

 

Webbplatsen ägs och publiceras av:

 

Whistleblower Partners ApS

Kultorvet 11, 4.

1175 København K

Phone: +46 10 888 52 76

Email: info@whistleblowerpartners.com