Ett brett utbud av resurser

När du köper vår lösning får du direkt tillgång till en rad nyckeldokument och kunskap i vårt Speak Up Universe, där våra expertpartners guidar dig i hur du implementerar visselblåsar-lösningen på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Detta inkluderar alla nödvändiga juridiska dokument, kommunikation till anställda och omfattande hjälp med att skapa en personalhandbok och råd. Med våra expertpartners som guidar dig varje steg på vägen kan du vara säker på att din organisation kommer att vara fullt utrustad för att hantera whistleblower-rapporter med förtroende.

Vad som ingår

Obligatoriska juridiska dokument

Du får tillgång till mallar och paradigm för visselblåsarpolicy och allt material du behöver för att förbereda dig i samband med genomförandet av visselblåsarlösningen.

HR-rådgivning:

Upptäck hur vår HR-partner samarbetar med företag för att skapa en sund och positiv företagskultur och hjälpa dem att förebygga incidenter.

Krishantering

Vad gör du när visselblåsaren har talat? ? Det är inte många som pratar om det. Vi hjälper till att hantera rapporter och ger råd om vad du ska göra.

Användbara guider

Här hittar du detaljerade instruktioner för användare av systemet för visselblåsare, administratörer, handläggare av ärenden och visselblåsare samt skärmdumpar från systemet.