En lösning
för företag av alla storlekar

Vad som ingår

System, Screening och Speak Up Universum

Onlineplattform utan tekniska krav eller installation

Online onboarding-workshop på ditt språk

Säkert och krypterat verktyg för visselblåsar-rapportering av incidenter

Teknisk och processupport online

Tillgång till Speak Up! Universum

Screening-tjänster av våra informatörshandläggare på ditt språk

Validering, utvärdering och dialog av våra handläggare av visselblåsarärenden.

Rekommendation om rapportering av incidenter och engagemang av en arbetsgrupp för visselblåsare

Anställda
Årligt pris
1 – 49

12.000 SEK

50 – 99
17.000 SEK
100 – 149

24.000 SEK

150 – 249

29.000 SEK

250 – 349

38.000 SEK

350 – 499

50.000 SEK

500+

100 SEK per anställd