Wavy shape image in blue-ish colour

Följ reglerna
Var redo att reagera
Delta i det förebyggande arbetet

Vi har specialiserat oss på att leverera säkra och anonyma lösningar för visselblåsare som skyddar ditt företag från oegentligheter. Vi tillhandahåller efterlevnad och beredskap, samtidigt som vi samarbetar med experter för att skapa organisationer där förebyggande åtgärder är en naturlig del av kulturen.

Förtroendegivande för över 450 företag

Är du beredd att följa reglerna?

I oktober 2019 antog Europaparlamentet och Europeiska rådet direktivet om skydd av visselblåsare. Därför måste alla privata företag i EU med mer än 249 anställda och offentliga organ ha haft ett internt system för visselblåsning – ”en säker kanal” – senast i december förra året. I slutet av 2023 kommer kravet även att gälla företag med fler än 49 anställda.

Våra partners

Whistleblower Partners är en fullservicelösning

Rapporteringssystem

Användarvänlig och anonym visselblåsar-programvara för att rapportera incidenter och hantera ärenden.

Screening-tjänst av Whistleblower Partners

Granskning, validering och utvärdering av ärenden av våra interna handläggare på ditt lokala språk.

Granskningstjänst av lokala partner

Granskning, validering och utvärdering av ärenden av våra lokala juridiska partners.

Experternas rekommendationer

Våra partners genomför också djupgående undersökningar och ger rekommendationer kring nästa steg.

Stöd på ditt lokala språk

Löpande stöd vid behov av våra interna lokala konsulter.

Tillgång till Speak Up! Universum

Tillgång till guider, dokument och material från våra partners.

Säkerhet och anonymitet är våra högsta prioriteringar

An ISO 27001 Certification symbolizing adherence to rigorous information security management standards for organizations.

ISO 27001-certifiering

Vår ISO 27001-certifiering säkerställer hantering av informationssäkerhet och efterlevnad av de högsta säkerhetsstandarderna

An official ISA 3000 Certification representing the achievement of rigorous standards in the field of industrial cybersecurity.

ISAE 3000 GDPR

ISAE 3000 GDPR är den internationella standarden för att säkerställa icke-finansiell information enligt den europeiska dataskyddsförordningen

Säkerhetsautentisering 2FA

Vår tvåfaktorsautentisering (2FA) kräver ett lösenord och en textkod som skickas till din smartphone för dubbel identifiering

Kryptering

För ökad säkerhet separerar vi krypteringsnycklar och krypterade data mellan olika servrar och hosters

Kodskannare

Vi använder kodskannrar för att upptäcka säkerhetsbuggar i vår källkod och varnar utvecklarna om eventuella fel som upptäcks

Cyberattacker

Vi använder simulerade cyberattacker mot vårt visselblåsarsystem för att proaktivt kontrollera om det finns några sårbarheter som kan utnyttjas

Kontakta oss

Har du frågor om hur systemet fungerar? Eller vill du ha en obindande pratstund om hur du kan införa Whistleblower Partners i ditt företag? Vi är redo att besvara dina frågor och diskutera dina alternativ och behov utan några som helst förpliktelser.

info@whistleblowerpartners.com
+44 330 818 0515