Följ reglerna

Var redo att reagera

Arbeta förebyggande

Vi hyllar de som har modet att säga ifrån!

Att skapa en hälsosam arbetsmiljö, där regler efterlevs och som gör det möjligt för anställda och intressenter att fokusera på att uppnå organisationens mål, är det alla ledningsgrupper vill uppnå. En visselblåsarincident kan upplevas som en distraktion från dessa övergripande mål. Vi hyllar dock modet hos de som vågar säga ifrån, precis som vi hyllar de som säkerställer efterlevnaden och beredskapen att reagera på oplanerade incidenter. Vi erbjuder efterlevnad och beredskap, samtidigt som vi samarbetar med experter och intressenter för att skapa organisationer där förebyggande utgör en naturlig del av kulturen.

Whistleblower Partners är din säkra lösning

Vi ger dig en säker och anonym lösning som skyddar ditt företag från oegentligheter.

En ren molnlösning

Systemet kräver ingen installation så att du snabbt och enkelt kan komma igång

Lätt att använda

Allt du behöver är en webbläsare, ett användarnamn och ett lösenord

Helt skalbar

Kan användas i alla företag och organisationer, oavsett storlek

Säker

Alla data är krypterade, vilket gör systemet helt säkert att använda

Anonymitet

Visselblåsaren förblir helt anonym och kan tryggt använda systemet

Alltid tillgängligt

Kom åt systemet var som helst, när som helst och från vilken typ av enhet som helst.

Lagen om skydd av visselblåsare

År 2019 antog EU ett direktiv för att skydda visselblåsare, som nu träder i kraft genom nationell lagstiftning i medlemsstaterna. Därför måste alla privata företag i EU med fler än 249 anställda samt offentliga organ ha ett internt visselblåsarsystem på plats senast den 17 december 2021. Från och med slutet av 2023 kommer kravet även att gälla företag med fler än 49 anställda. Du kan läsa mer om lagarna i ditt land här.

Priser

Oavsett om du har 50 eller 500 anställda har vi lösningar för ditt företag. Samtidigt betalar du inga start- eller installationsavgifter så du får en rättvis och transparent lösning.

Vilka är vi

Under många år har vi utvecklat system som uppfyller lagstiftningen och säkerhetskraven samtidigt som de är användarvänliga. Med vårt seriösa tillvägagångssätt och vår expertis skapar vi sinnesro hos våra kunder.

Vanliga frågor

Få svar på dina frågor om vår produkt och om behovet av ett visselblåsarsystem. Om du inte hittar det du letar efter, tveka inte att kontakta oss – vi är här för att hjälpa dig.

Implementera vår lösning framgångsrikt med Speak Up

Gör visselblåsarsystemet till en del av din företagskultur

Föreställ dig att du har köpt och installerat ett visselblåsarsystem i ditt företag. Vad händer nu? Hur får du din personal och dina kollegor att använda systemet? Och vilka procedurer måste du juridiskt följa när du genomför systemet?

Allt detta underlättas av vårt kostnadsfria universum “Speak Up”, som automatiskt ingår när du köper Whistleblower Partners. Systemet i sig står för att alla företag måste följa lagstiftningen och fokusera på en säker och tillgänglig kanal för dem som har något att anmäla. Därför är systemet naturligtvis viktigt, men det är minst lika viktigt att integrera det och själva visselblåsarsystemet i företagskulturen.

Därför hittar du en rad viktiga dokument och kunskaper i vårt Speak Up-universum, där våra experter hjälper dig att genomföra systemet för visselblåsare på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Dessutom bidrar våra partner Mannaz och Whistle React med sina insatser på detta område. Du får tillgång till alla nödvändiga juridiska dokument, information till de anställda, hjälp med att skapa en personalhandbok samt råd, tips och tricks för att införliva systemet på din arbetsplats.

Samtidigt erbjuder vi i samarbete med Mannaz flera årliga webbseminarier med relevant professionellt innehåll som kan inspirera dig att bygga vidare på en bra och välfungerande företagskultur.

Vad ska du göra när du får visselblåsarsystemet?

När du genomför ett visselblåsarsystem i ditt företag räcker det inte med att bara köpa och installera systemet. Du måste uppdatera din personalhandbok eller skapa en om du inte redan har en. Dessutom måste du föra skriftliga register över inrättandet av och förfarandena för visselblåsarsystemet, vilket innebär att du måste upprätta en visselblåsarpolicy och ett skriftligt förfarande för hantering av rapporter. Slutligen är alltid bra att kommunicera korrekt och informativt med olika intressenter och att göra guider för dina anställda om hur de ska använda systemet. Speak Up hjälper dig att göra allt detta och mer därtill.

Vad du får med Speak Up

Säkerhet och anonymitet är våra viktigaste prioriteringar

ISO 27001-certifiering

Vår ISO 27001-certifiering innebär att vi har ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) i världsklass, och att vi uppfyller den högsta standarden inom informationssäkerhet

Dataskyddsombud

För att säkerställa vår GDPR-efterlevnad har vi DPO-kompetens internt

ISAE 3000 GDPR

Vår ISAE 3000 GDPR är den internationella standarden för säkerhet för icke-finansiell information och baseras på EU:s allmänna dataskyddsförordning

Säkerhetsautentisering 2FA

Vår tvåfaktors säkerhetsautentisering (2FA) kräver två separata, distinkta former av identifiering, varav den ena är ett lösenord och den andra vanligen innehåller en text med en kod som skickas till din smartphone

Kryptering

Vi använder kryptering för att säkra alla våra data. Vi lagrar krypteringsnycklar och krypterade data på olika servrar och hos olika värdar, vilket i vårt upplägg ger en mycket hög säkerhet som förhindrar obehörig åtkomst till krypterade data

QR Code

Kodavläsare

Vi använder kodavläsare som tittar på vår källkod och försöker hitta fel som leder till säkerhetsbrister. Vid fel varnar systemet våra utvecklare

Cyberattack

Vi använder simulerade cyberattacker på vårt visselblåsarsystem för att kontrollera om det finns några svagheter som kan utnyttjas

Bra kunder från alla branscher

Här är bara några av dem som använder våra lösningar idag

Behöver du ett visselblåsarsystem?

Har du frågor om hur systemet fungerar? Eller vill du ha ett kostnadsfritt samtal om hur du kan införa Whistleblower Partners i ditt företag? Vi är redo att svara på alla dina frågor och diskutera dina alternativ och behov utan förpliktelser. Kontakta oss via formuläret här, skicka oss ett e-postmeddelande eller ring oss. 
Du kan också läsa mycket mer om priser, vanliga frågor eller mer om hur Whistleblower Partners fungerar. 

info@nordicwhistle.com

+46 8400 71 060

Vi har öppet måndag–fredag 09.00–17.00

Scroll to Top

Next nordicwhistle webinar

with mannaz

How to create organizations

With psychological safety

Many dates - click here to read more and sign up

The webinar will be held in english