Tarinamme ja tiimimme

Yrityksen tausta

Whistleblower Partners on vuodesta 2019 lähtien auttanut pieniä ja keskisuuria yrityksiä noudattamaan kansainvälistä ja paikallista whistleblower- ja GDPR-lainsäädäntöä. Ensisijaisena tavoitteenamme on antaa johtoryhmille mahdollisuus ennaltaehkäistä tapauksia ja olla valmiita reagoimaan ja ratkaisemaan ne tehokkaasti.
Vuonna 2022 tavoitteenamme oli laajentua ja vakiinnuttaa asemamme Euroopan johtavana vaatimustenmukaisuusalustojen tarjoajana. Kaksi tanskalaista sijoittajaa liittyi tiimiimme, mikä mahdollisti laajentumisen Europaassa. Nykyään toimimme Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Ranskassa. Jotta voisimme tarjota kattavia ratkaisuja kunkin alueen erityistarpeiden ja lainsäädäntöjen mukaisesti, teemme yhteistyötä paikallisten kumppaneiden, kuten asianajotoimistojen ja henkilöstöasiantuntijoiden kanssa.

Visio

Olla johtava ilmiantajaratkaisujen tarjoaja ja niihin liittyvien vaatimustenmukaisuusratkaisujen tarjoaja Eurooppalaisille yrityksille, jotta ne voivat edistää avoimuuden, vastuullisuuden ja eettisen käyttäytymisen kulttuuria ja suojella samalla mainettaan, omaisuuttaan ja sidosryhmiään.

Missio

Missiomme on auttaa yrityksiä kaikkialla Euroopassa noudattamaan ilmiantajia koskevia lakeja, olemaan valmiita vastaamaan ilmiantajia koskeviin tapauksiin ja ehkäisemään niitä tehokkaan riskinhallinnan ja hallinto- ja ohjausjärjestelmän avulla.
Tarjoamme erilaisia ilmiantopalveluja ja niihin liittyviä palveluja, kuten tapausten ilmiantojärjestelmää, seulontapalveluja, koulutus- ja tiedotusohjelmia sekä parhaita käytäntöjä koskevaa konsultointia.
Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä edistämään rehellisyyden, luottamuksen ja vastuullisuuden kulttuuria, jossa työntekijöillä on valtuudet tuoda esiin huolenaiheita ilman pelkoa kostotoimenpiteistä ja jossa johto on sitoutunut käsittelemään nämä huolenaiheet nopeasti ja tehokkaasti.
Yhteistyökumppaninamme yritykset voivat paitsi pienentää oikeudellisia ja maineeseen liittyviä riskejä myös vahvistaa brändiään, houkutella ja säilyttää huippulahjakkuuksia ja luoda arvoa sidosryhmilleen.

Asiakkaillemme omistautunut tiimi

Alina Chestakova
Alina Chestakova
Manager of Effortless
Compliance Services
Mette Eckhausen
Mette Eckhausen
CEO
Michael Erlitz
Michael Erlitz
Head of Operations
Lasse Meilsøe
Lasse Meilsøe
CCO &
Business Development
Ayaz Bashir
Ayaz Bashir
Recruitment Consultant
Søren Bo Andersen
Søren Bo Andersen
Compliance Advisor
Denmark
Dan Wisniewski
Dan Wisniewski
Head of People & Sales Processes
Sebastian Köhler
Sebastian Köhler
Effortless Compliance
Officer
Yaroslav Revin
Yaroslav Revin
Backend Developer
Martina Hupková
Martina Hupková
Marketing Assistant
Monica Ewerlof
Monica Ewerlof
Compliance Advisor
Sweden
Oleksandr Murashov
Oleksandr Murashov
Business Analyst
Timo Sirviö
Timo Sirviö
Compliance Advisor
Finland
Torbjörn Larsson
Torbjörn Larsson
Effortless Compliance
Officer
Ivan Durmanenko
Ivan Durmanenko
Backend Developer
Gaia Masoli
Gaia Masoli
Marketing Assistant
Tina Dennemark
Tina Dennemark
Compliance Advisor
Finland
Brian Hall
Brian Hall
Head of Sales
Dominik Bachstein
Dominik Bachstein
Compliance Advisor
Germany
Nina Forcher
Nina Forcher
Compliance Advisor
Germany
Cecilia Stenberg
Cecilia Stenberg
Effortless Compliance
Officer
Kristoffer Pedersen
Kristoffer Pedersen
Legal Counsel
Eirini Mimigianni
Eirini Mimigianni
Compliance Advisor
Germany
Alexandra Monostori
Alexandra Monostori
Effortless Compliance
Officer - GDPR