Tarinamme ja tiimimme

Yrityksen tausta

Whistleblower Partners on vuodesta 2019 lähtien auttanut pieniä ja keskisuuria yrityksiä noudattamaan kansainvälistä ja paikallista whistleblower- ja GDPR-lainsäädäntöä. Ensisijaisena tavoitteenamme on antaa johtoryhmille mahdollisuus ennaltaehkäistä tapauksia ja olla valmiita reagoimaan ja ratkaisemaan ne tehokkaasti.
Vuonna 2022 tavoitteenamme oli laajentua ja vakiinnuttaa asemamme Euroopan johtavana vaatimustenmukaisuusalustojen tarjoajana. Kaksi tanskalaista sijoittajaa liittyi tiimiimme, mikä mahdollisti laajentumisen Europaassa. Nykyään toimimme Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Ranskassa. Jotta voisimme tarjota kattavia ratkaisuja kunkin alueen erityistarpeiden ja lainsäädäntöjen mukaisesti, teemme yhteistyötä paikallisten kumppaneiden, kuten asianajotoimistojen ja henkilöstöasiantuntijoiden kanssa.

Visio

Olla johtava ilmiantajaratkaisujen tarjoaja ja niihin liittyvien vaatimustenmukaisuusratkaisujen tarjoaja Eurooppalaisille yrityksille, jotta ne voivat edistää avoimuuden, vastuullisuuden ja eettisen käyttäytymisen kulttuuria ja suojella samalla mainettaan, omaisuuttaan ja sidosryhmiään.

Missio

Missiomme on auttaa yrityksiä kaikkialla Euroopassa noudattamaan ilmiantajia koskevia lakeja, olemaan valmiita vastaamaan ilmiantajia koskeviin tapauksiin ja ehkäisemään niitä tehokkaan riskinhallinnan ja hallinto- ja ohjausjärjestelmän avulla.
Tarjoamme erilaisia ilmiantopalveluja ja niihin liittyviä palveluja, kuten tapausten ilmiantojärjestelmää, seulontapalveluja, koulutus- ja tiedotusohjelmia sekä parhaita käytäntöjä koskevaa konsultointia.
Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä edistämään rehellisyyden, luottamuksen ja vastuullisuuden kulttuuria, jossa työntekijöillä on valtuudet tuoda esiin huolenaiheita ilman pelkoa kostotoimenpiteistä ja jossa johto on sitoutunut käsittelemään nämä huolenaiheet nopeasti ja tehokkaasti.
Yhteistyökumppaninamme yritykset voivat paitsi pienentää oikeudellisia ja maineeseen liittyviä riskejä myös vahvistaa brändiään, houkutella ja säilyttää huippulahjakkuuksia ja luoda arvoa sidosryhmilleen.

Asiakkaillemme omistautunut tiimi

Michael Erlitz
Michael Erlitz
Head of Operations
Mette Eckhausen
Mette Eckhausen
CEO
Head of Marketing
Lasse Meilsøe
Lasse Meilsøe
Chairman of the Board
Sales Director
Ayaz Bashir
Ayaz Bashir
Recruitment Consultant
Eirini Mimigianni
Eirini Mimigianni
Sales Consultant
Germany
Ramesh Packirisamy
Ramesh Packirisamy
Data & Technology
Kristoffer Pedersen
Kristoffer Pedersen
Legal Counsel
Alina Chestakova
Alina Chestakova
Customer Success Assistant
Finland
Dan Wisniewski
Dan Wisniewski
Head of People & Sales Processes
Sonam Chawla
Sonam Chawla
Inbound Sales Data
Cecilia Stenberg
Cecilia Stenberg
Customer Success Assistant
Sweden
Veli-Matti Karjalainen
Veli-Matti Karjalainen
Sales Consultant
Finland
Martina Hupková
Martina Hupková
Marketing Assistant
Philip Birk Kristoffersen
Philip Birk Kristoffersen
Customer Success Assistant
Denmark
Tina Dennemark
Tina Dennemark
Sales Consultant
Finland
Gaia Masoli
Gaia Masoli
Marketing Assistant
Deepesh Kotian
Deepesh Kotian
Data & Technology
Rasmus Elias Vähä-Soini
Rasmus Elias Vähä-Soini
Sales Consultant
Sweden
Monica Ewerlof
Monica Ewerlof
Sales Consultant
Sweden
Nina Forcher
Nina Forcher
Sales Consultant
Germany
Dominik Bachstein
Dominik Bachstein
Business Development
Sales Consultant - Germany
Fynn Zenglein
Fynn Zenglein
Sales Consultant
Germany
Timo Sirviö
Timo Sirviö
Sales Consultant
Finland
Søren Bo Andersen
Søren Bo Andersen
Sales Consultant
Denmark
Brian Hall
Brian Hall
Sales Team Manager