Tutustu luotettavien asiantuntijoiden verkostoon

Yhteistyökumppanimme

Mannaz

Mannaz on yrityskonsultointiyritys, joka antaa johtajille ympäri Eurooppaa mahdollisuuksia innovatiivisen ajattelun ja "ihmiset ensin" -lähestymistavan avulla. Se tarjoaa konsultointi- ja oppimisresursseja, joilla kehitetään inhimillistä potentiaalia ja edistetään yhteistyötä organisaatioissa. Mannazin mallina on edistää delegointia, luottamusta ja valtuuttamista menestyksen saavuttamiseksi.

Taylor Wessing

Taylor Wessing keskittyy vahvasti asiakasyhteistyöhön ja tarjoaa oikeudellista asiantuntemusta ja alan tuntemusta, jotta kaikki asiakkaat voivat saavuttaa tavoitteensa ja palvella asiakkaitamme Ranskassa ja Saksassa. Wessingin maailmanlaajuinen lakiasiantuntijaverkosto mahdollistaa saumattoman ja tehokkaan palvelun tarjoamisen useilla eri lainkäyttöalueilla ja varmistaa, että asiakkaat saavat korkeatasoista oikeudellista tukea.

Freja Partner

Freja Partners on sitoutunut auttamaan ruotsalaisia asiakkaitamme hallinnoimaan ennakoivasti toimintansa oikeudellisia näkökohtia ja varmistamaan, että ne noudattavat kaikkia asiaankuuluvia lakeja, asetuksia ja sopimusvelvoitteita. Freja Partnersin tiimillä on laaja kokemus kaikenkokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten neuvonnasta, ja heillä on syvällinen ymmärrys nykypäivän dynaamisessa liiketoimintaympäristössä ilmenevistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Magnusson

Magnusson on suomalainen täyden palvelun asianajotoimisto, jolla on laaja asiantuntemus muun muassa yritysjärjestelyistä, yhtiöoikeudesta, pankki- ja rahoitusalasta, riitojen ratkaisusta, julkisista hankinnoista, rakentamisesta, kiinteistöistä, työstä, biotieteistä ja teknologiasta. Magnussonin keskittyminen asiakastyytyväisyyteen näkyy asiakaskeskeisessä lähestymistavassa, johon kuuluu asiakkaiden liiketoiminnallisten tavoitteiden, painopisteiden ja huolenaiheiden ymmärtäminen käytännönläheisten ja tehokkaiden ratkaisujen tarjoamiseksi. Heidän asiantuntijatiiminsä tukee kaikkia asiakkaitamme Suomessa.

Advodan

Advodan on yksi Tanskan suurimmista täyden palvelun asianajotoimistoista, ja sillä on toimistoja eri puolilla maata. Heidän lakiasiantuntijatiiminsä tukee tanskalaisia asiakkaitamme ja on erikoistunut tarjoamaan huippuluokan neuvontaa pienille ja keskisuurille yrityksille, paikallisviranomaisille, järjestöille ja yksityishenkilöille. Olipa kyse monimutkaisesta yritystapahtumasta tai henkilökohtaisesta oikeudellisesta asiasta, Advodanilla on tietoa, kokemusta ja resursseja tarjota tehokkaita ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden erityistarpeita.