Find here the answers to
your questions

Työntekijöille

Kyllä, Whistleblower Partnersin ilmoitusjärjestelmä on nimetön. Tämä antaa ilmiantajille mahdollisuuden ilmoittaa huolenaiheista tai väärinkäytöksistä ilman pelkoa kostotoimista, mikä luo turvallisemman ja varmemman työympäristön.

Jotta tutkinta voidaan suorittaa perusteellisesti, sinun on annettava yksityiskohtainen kuvaus tapahtuneesta, mukaan lukien mitä tapahtui ja milloin ja missä se tapahtui. Epäilyistäsi ei tarvitse olla todisteita, mutta ilmoitus on aina tehtävä vilpittömässä mielessä. Voit ladata raporttiisi tekstitiedostoja ja kuvia. Järjestelmämme poistaa metatiedot anonymiteettisi varmistamiseksi.

Ilmiantajat voivat ilmoittaa kaikesta, minkä he epäilevät rikkovan lakia, yrityksen toimintaperiaatteita ja eettisiä normeja.

Yrityksen ilmiantajayksikköön nimetyillä työntekijöillä on erityinen vaitiolovelvollisuus ilmoitusten sisältämien tietojen suhteen. Salassapitovelvollisuus koskee ainoastaan raportin sisältämiä tietoja. Jos ilmoitus johtaa tapauksen vireillepanoon, muut tapauksen käsittelyssä kerätyt tiedot eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin.

Kyllä, direktiivi suojaa entisiä työntekijöitä.

Laki suojaa seuraavia henkilöitä: yksityisen ja julkisen sektorin työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat, osakkeenomistajat, muut kuin hallituksen jäsenet, vapaaehtoiset, palkalliset ja palkattomat harjoittelijat. Lisäksi laki suojaa myös henkilöitä, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet urakoitsijoiden, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien valvonnassa ja johdolla, henkilöitä, jotka ovat aloittamassa työsuhdetta, sekä henkilöitä, jotka kuuluvat organisaation hallinto-, johto- tai valvontaelimeen.

Kaikenlaiset tiedot, kuten henkilön nimi, ammattinimike, työtehtävät, tiedot rikotuista säännöistä.

Kyllä, meillä on ISAE 3000 -tilintarkastajan lausunto GDPR-vaatimusten noudattamisesta, ja meillä on ISO 27001 -sertifikaatti. Teemme järjestelmäämme säännöllisesti tunkeutumistestejä – ”hakkeritestejä” – ja meillä on tietosuojavastaavan pätevyys talon sisällä.

Organisaatioille

Melkein kuka tahansa, jolla on epäily tai tarkka tieto siitä, että on tapahtunut petos tai jokin väärinkäytös, voi olla ilmiantaja. Vaatimuksena ei ole, että olet nähnyt petoksen tai sinulla on todisteita siitä, että se on tapahtunut. Yleensä ilmiantaja on yrityksen tai viranomaisen työntekijä, mutta tämä ei ole edellytys.

Ei, säilytämme tietojamme Irlannissa ja Saksassa.

Säännöt koskevat myös kuntia, mutta direktiivissä sallitaan poikkeus alle 10 000 asukkaan kunnille.

Kyllä. Yrityksen on annettava tiedot ilmoitusmenettelyistä näkyvällä paikalla, joka on yrityksen ilmiantojärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden saatavilla. Olosuhteista riippuen näkyvä paikka voi olla esimerkiksi yrityksen verkkosivusto. Siltä osin kuin ilmiantojärjestelmä on ainoastaan yrityksen työntekijöiden saatavilla, myös intranet voi olla sopiva paikka.

Ilmiantajajärjestelmä on järjestelmä, jonka avulla työntekijät tai muut sidosryhmät voivat antaa varoituksen asiasta, joka ei ehkä ole lain, organisaation arvojen tai käytännesääntöjen mukainen ja joka voi vaikuttaa vakavasti organisaation toimintaan ja maineeseen. Ilmoitusjärjestelmä täydentää tavanomaisia viestintäkanavia.

Yrityksen on pidettävä kirjallista kirjaa ilmiantojärjestelmän perustamisesta ja menettelyistä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että yrityksen on pystyttävä osoittamaan, että on nimetty ilmiantoyksikkö, että on perustettu järjestelmä, johon ilmoitukset voidaan tehdä, ja että järjestelmä on suunniteltu lain vaatimusten mukaisesti.

WhiWhistleblower Partnersin järjestelmä voidaan ottaa käyttöön 2 viikossa sopimuksen allekirjoittamisesta. Tänä aikana saat teknisen perehdytyksen, ja sinulla on online-palvelussa tapahtuva perehdytyskokous asiakaskonsulttimme kanssa paikallisella kielelläsi.stleblower Partners’ system can be up and running in 2 weeks from the agreement signing.

Kun puramme sopimuksemme, poistamme/luovutamme asiakastiedot, paitsi jos tai kunnes laki velvoittaa meidät säilyttämään ne.