Vind hier de antwoorden op uw vragen

Vrijwel iedereen die een of andere vorm van fraude of misstanden vermoedt of daar feitelijk kennis over heeft kan een klokkenluider zijn. Het is niet nodig getuige te zijn geweest van de fraude of bewijs te hebben dat de fraude heeft plaatsgevonden. In de meeste gevallen is een klokkenluider een werknemer van het bedrijf of de overheid, maar dit hoeft niet.

Een klokkenluidersregeling stelt een werknemer in staat te waarschuwen voor iets dat mogelijk niet in overeenstemming is met de wet, de waarden van de organisatie of de gedragscode, en dat ernstige gevolgen kan hebben voor de werkzaamheden en reputatie van een organisatie. Een klokkenluidersregeling is een aanvulling op de reguliere communicatiekanalen.

Volgens de klokkenluidersrichtlijn moeten alle ondernemingen met meer dan 49 werknemers over een regeling beschikken. Bedrijven met meer dan 249 werknemers moeten uiterlijk op 17 december 2021 een klokkenluidersregeling hebben ingevoerd. Kleinere bedrijven kunnen wachten tot 17 december 2023.

De regels gelden ook voor gemeenten, maar de richtlijn voorziet in een uitzondering voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.

Alle soorten informatie, zoals de naam van een persoon, de functie, de taken en informatie over regels die zijn overtreden.

Om een grondig onderzoek mogelijk te maken, moet u een gedetailleerde beschrijving bijvoegen, met inbegrip van wat er is gebeurd en wanneer en waar het is gebeurd. U hoeft geen bewijs te hebben voor uw vermoedens, maar een melding moet altijd te goeder trouw worden gedaan. U kunt tekstbestanden en afbeeldingen uploaden als bijlage bij uw rapport. Ons systeem verwijdert metadata om uw anonimiteit te garanderen.

Ja, in principe wel, maar de klokkenluidersrichtlijn heeft geen betrekking op triviale zaken zoals een werknemer die het rookverbod van het bedrijf overtreedt of de printer van het bedrijf voor privédoeleinden gebruikt.

Uw melding wordt ontvangen door een persoon binnen of buiten de onderneming/overheidsinstantie waar u werkt en die speciaal voor dit doel is aangewezen. U hebt recht op een bevestiging van ontvangst van de melding binnen 7 dagen. Na 3 maanden hebt u recht op een toelichting over de wijze waarop uw melding is behandeld.

Ja, wanneer u ons systeem gebruikt, wordt een melding gecodeerd. Alleen de persoon die door het bedrijf is aangewezen om dergelijke meldingen te ontvangen, kan ze lezen.

Ja, en dat zeggen we niet zomaar! We hebben een ISAE 3000-accountantsverklaring met betrekking tot de naleving van de AVG en zijn daarnaast ISO 27001-gecertificeerd. Wij voeren regelmatig penetratietests – “hacktests” – uit en hebben interne DPO-competenties.

Nee, wij slaan onze gegevens op in Ierland en in Duitsland

Ja. De werkplek moet informatie over de procedures voor het doen van de melding verstrekken op een zichtbare plaats die toegankelijk is voor de personen die onder de klokkenluidersregeling op de betreffende werkplek vallen. Een zichtbare plaats kan bijvoorbeeld de website van het bedrijf zijn. Indien de klokkenluidersregeling alleen beschikbaar wordt gesteld aan werknemers van het bedrijf, kan ook het intranet een geschikte plaats zijn.

De onderneming moet de werknemers onder meer informeren over de misstanden die kunnen worden gemeld, hoe meldingen worden verwerkt en geregistreerd, hoe de klokkenluidersregeling wordt gebruikt en wie een melding kan maken in het kader van de klokkenluidersregeling.

Op de werkplek moet schriftelijke documentatie worden bewaard over het opzetten van een klokkenluiderssysteem en de bijbehorende procedures. Dit betekent onder meer dat het bedrijf moet kunnen aantonen dat er een klokkenluidersteam is aangewezen, dat er een regeling voor de meldingen is opgesteld, en dat deze regeling is opgezet volgens de wettelijke vereisten.

Medewerkers die deel uitmaken van het klokkenluidersteam van een onderneming hebben een speciale geheimhoudingsplicht met betrekking tot de informatie in de meldingen. De geheimhoudingsplicht geldt alleen voor de gegevens, die in de melding zijn opgenomen. Indien een melding aanleiding geeft tot het openen van een case, valt de overige informatie die in de loop van de case wordt verzameld niet onder de geheimhoudingsplicht.

Heeft u een klokkenluidersregeling nodig?

Heeft u vragen over de werking van het systeem? Of wilt u misschien een vrijblijvend gesprek over hoe u Whistleblower Partners kunt implementeren in uw bedrijf? Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en praten graag vrijblijvend met u over uw mogelijkheden en wensen. Neem contact met ons op via het formulier hier, stuur ons een e-mail of bel ons. 
U kunt ook meer lezen over prijzen, veelgestelde vragen of meer te weten komen over hoe Whistleblower Partners werkt. 

info@nordicwhistle.com

+44 151 808 1659

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Scroll naar top