Find svar på dine spørgsmål her

Næsten alle med mistanke/ eksakt viden om, at der er begået bedrageri eller en forseelse af den ene eller anden slags, kan være whistleblowere. Man behøver ikke selv at have været vidne til svindlen eller have dokumentation for, at den har fundet sted. Normalt vil en whistleblower være ansat i virksomheden eller myndigheden, men det er ikke noget krav.

En whistleblowerordning giver en ansat mulighed for at advare om noget, der måske ikke er i overensstemmelse med loven, organisatoriske værdier eller adfærdskodeks, og som i alvorlig grad kan påvirke en organisations drift og omdømme. En whistleblowingordning er et supplement til almindelige kommunikationskanaler.

Efter whistleblowerdirektivet gælder som minimum, at alle virksomheder med over 49 ansatte skal have en ordning. For virksomheder med over 249 ansatte gælder, at de skal have implementeret en whistleblowerordning senest 17. december 2021. De mindre virksomheder kan vente indtil 17. december 2023.

Reglerne gælder også kommuner, men direktivet giver mulighed for at undtage kommuner med under 10.000 indbyggere.

Alle typer af oplysninger, som fx navn på en person, stillingsbetegnelse, arbejdsopgaver, oplysninger om regler, som er overtrådt.

For at muliggøre en grundig undersøgelse bør du inkludere en detaljeret beskrivelse, herunder hvad der er sket, samt hvornår og hvor det skete. Du behøver ikke have bevis for din mistanke, men en anmeldelse skal altid afgives i god tro. Du kan uploade tekstfiler og billeder til din indberetning. Vores system fjerner metadata for at sikre din anonymitet.

Ja, i princippet, men whistleblowerdirektivet tager ikke sigte på helt bagatelagtige så som at en ansat overtræder virksomhedens rygeforbud eller bruger virksomhedens printer til private formål.

Din indberetning modtages af en person inden- eller udenfor den virksomhed/ offentlig myndighed, hvor du arbejder, og er særligt udpeget hertil. Du har krav på at få en kvittering for, at indberetningen er modtaget inden 7 dage og efter 3 mdr. har du krav på at få en redegørelse for, hvordan din indberetning er blevet håndteret.

Ja, når du bruger vores system, bliver en indberetning krypteret, så kun den, som virksomheden har udpeget til at modtage sådanne indberetninger, kan læse den.

Ja, og det er ikke kun, fordi vi siger det – vi har en ISAE 3000 revisorerklæring med hensyn til vores GDPR-overholdelse, og vi er ISO 27001-certificerede. Vi får løbende foretaget penetrationstest – “hackertest” – og vi har DPO kompetencer internt.  

Nej vi gemmer vores data i Irland og Tyskland

Ja. Arbejdspladsen skal på et synligt sted, der er tilgængeligt for de personer, der er omfattet af arbejdspladsens whistleblowerordning, oplyse om procedurerne for at foretage indberetningen. Et synligt sted kan f.eks. efter omstændighederne være arbejdspladsens hjemmeside. I det omfang whistleblowerordningen alene stilles til rådighed for arbejdspladsens ansatte, kan intranettet også være et passende sted.

Virksomheden skal oplyse de ansatte bl.a. om, hvilke overtrædelser der kan indberettes, hvordan indberetninger behandles og registreres, hvordan man gør brug af whistleblowerordningen, og hvem der kan indberette til whistleblowerordningen.

Arbejdspladsen skal opbevare skriftlig dokumentation for etableringen af og procedurerne for whistleblowerordningen. Det betyder bl.a., at arbejdspladsen skal kunne dokumentere, at der er udpeget en whistleblowerenhed, at der er etableret en ordning, hvortil der kan ske indberetning, og at ordningen er udformet i overensstemmelse med kravene i loven.

Medarbejdere, der er tilknyttet en virksomheds ”whistleblowerenhed”, har en særlig tavshedspligt om de oplysninger, der indgår i indberetningerne. Tavshedspligten omfatter alene oplysninger, der indgår i indberetningen. Hvis en indberetning giver anledning til, at der indledes en sag, vil de øvrige oplysninger, der indsamles i den forbindelse, ikke være omfattet af tavshedspligten.

Har du brug for et whistleblowersystem?

Har du spørgsmål til, hvordan systemet fungerer? Eller kunne du tænke dig en uforpligtende snak om, hvordan du kan implementere vores løsning i din virksomhed? Vi sidder klar til at besvare alle de spørgsmål, du måtte have, og tage en uforpligtende snak om dine muligheder og behov. Kontakt os via formularen her, send os en mail eller ring til os. 
Du kan også læse meget mere om priserofte stillede spørgsmål eller blive klogere på, hvordan Whistleblower Partners fungerer. 

info@nordicwhistle.com

+45 82 13 21 85

Vi har åbent mandag-fredag 09.00-17.00

Scroll til toppen