Wat moet je doen als je
een klokkenluidersbericht ontvangt?

Wij bieden een 24/7 oplossing

waarbij wij uw klokkenluidersregeling monitoren en de meldingen die klokkenluiders versturen screenen

1. Klokkenluiderswaarschuwing

Anonieme meldingen van klokkenluiders komen via het systeem binnen bij het screeningsteam. Ze worden integer, vertrouwelijk en onafhankelijk behandeld zonder belangenverstrengeling.

2. Screening

de melding van de klokkenluider wordt gescreend door ons team van professionals met speciale competenties op het betreffende gebied.

3. Beoordeling door deskundigen

het screeningsteam onderzoekt waar de zaak over gaat en hoe deze kan worden opgelost.

4. Aanbevelingen

er wordt een rapport opgesteld met een voorlopige beoordeling van de zaak samen met het advies over de volgende stappen

Kan men zelf onafhankelijk onderzoek doen?

Ons antwoord is dat dat niet aan te raden is! Je hebt een onafhankelijk onderzoek nodig, uitgevoerd door deskundigen

Hoewel we erkennen dat het voor werknemers moeilijk kan zijn om zorgen over wangedrag kenbaar te maken, nemen we al dergelijke meldingen serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk is dat onafhankelijke deskundigen elk onderzoek naar klokkenluidersmeldingen of andere zorgen van werknemers uitvoeren.

Whistleblower Partners biedt begeleiding en ondersteuning voor werknemers die wangedrag willen melden, en we behandelen dergelijke meldingen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en gevoeligheid. Wij beschikken over een team van specialisten die ervaren zijn in het beheer van klokkenluidersmeldingen en die elke zaak onmiddellijk juridisch beoordelen. Vervolgens wordt de juiste handelwijze bepaald.

Ons doel is ervoor te zorgen dat klokkenluiders zich vertrouwd en veilig voelen bij het doen van hun meldingen en dat alle zorgen grondig en onpartijdig worden onderzocht.