Tegelijkertijd met de implementatie van het klokkenluiderssysteem moet u ook uw personeelshandboek bijwerken. Hier vindt u inspiratie voor de formulering van dit hoofdstuk in uw handboek.