När du inför systemet för visselblåsning bör du också uppdatera din personalhandbok eftersom det är viktigt att alla anställda är medvetna om ändringarna. Vi har bifogat inspiration om hur du kan formulera manualen innan du uppdaterar och delar din nuvarande manual.