Juridisk

Juridiska dokument

Det finns flera juridiska dokument som spelar en avgörande roll för Whistleblower Partners verksamhet. För att förenkla processen att få tillgång till den information du söker har vi samlat dem alla på ett ställe och ger dig möjlighet att ladda ner varje dokument direkt från den här sidan.

Licensvillkor för partnersystemet för visselblåsare

Villkor och bestämmelser för Whistleblower Partners screeningtjänst

Data Processing Agreement (DPA)

Översikt över säkerheten